ondernemers

Veel bezwaren tegen uitbreiding industrie Oisterwijk op akkers Kerkhoven


Gemeente Oisterwijk is voornemens om een stuk grond ten noorden van Pannenschuur Oost, te gaan invullen met industrie. Er zijn veel bezwaren ontvangen voor zowel het plan, als weer de communicatie.

Mogelijke uitbreiding van industrie, nu nog landbouw (Bron Gemeente Oisterwijk).

In eerdere jaren dat over dit gebied werd gesproken, waren inwoners ook al verbolgen, boos en teleurgesteld dat ze als direct omwonenden van het plan moesten vernemen via de media. Er werd hen niets verteld en niets gevraagd. Het lijkt bijna gewoon te worden, dat gemeente plannen bedenkt en ofwel er besluiten over neemt, ofwel in de raad bespreekbaar maakt, zonder alle direct betrokkenen daarover te informeren. We lezen dat in ieder geval erg vaak terug in brieven van inwoners en ondernemers aan de raad; zo ook bij dit project.

Bebouwing

Kerkhoven is een bijzondere plek, van oudsher een gehucht, een groepje boerderijen met tussenliggende akkers en weilanden, dat door de eerdere uitbreidingen van Oisterwijk tegen de bebouwde kom is komen te liggen. Volgens het B-team (biodiversiteit) een uniek ecosysteem, met waterbergend vermogen en vastlegging van CO2, biodivers met planten en dieren door het eeuwenoude kleinschalige agrarische karakter. Er zouden ook steenuilen, vleermuizen en dassen thuis zijn, evenals zwaluwen, spechten, boomvalken, buizerd, slechtvalk, sperwer, fretten, vossen en reeën. Met het volbouwen van dit gebied zou een stuk oud agrarisch landschap in Oisterwijk verloren gaan. Het B-team vraagt de raad dan ook: Is dit de prijs die u als gemeenteraad wilt betalen voor economische groei?

Bewoners

Een blik op het gebied vanaf de Kerkhovense Molen in Oisterwijk (Foto: Leny van Schijndel).

Net als in 2019, komen de bewoners van het gebied ook in opstand. Niet alleen hun eigen verdiensten die zij met hun boeren bedrijven uitvoeren komen in het geding, ook hun woongenot, maar bovenal zou het aantasting van cultuurhistorische en landschappelijke waarde betekenen. Meer regionaal vormt het gebied een zogenaamde ‘groene corridor’; een soort ‘gang’ die verstedelijking tegen moet gaan en ruimte moet houden voor dieren die zich in het gebied verplaatsen. Ze sturen met hun bezwaren een uitgebreid overzicht mee van inhoudelijke argumenten, om dit gebied vooral met rust te laten. Ook vragen de inwoners zich af, of er wel echt noodzaak is, en de bedrijfsmatige behoefte niet kan worden voorzien vanuit nog leegstaande panden.

Molen

Tot slot grenst het gebied aan de Kerkhovense molen, die door het plaatsen van bebouwing en bomen de broodnodige wind ziet afnemen. Dat is in het verleden al ontstaan vanuit andere windrichtingen, en zou ook vanuit deze richting afnemen. De molen draait nu goed, er zijn dagelijks activiteiten, en dat is volledig noodzakelijk om een molen in stand te houden. Bij een molen is de regel letterlijk: stilstand is achteruitgang.

Donderdagavond start de raad met voorbereidende gesprekken, om vervolgens in een nog komende raadsvergadering het eventuele plan vast te stellen.