brabantspronkjuweel

PIT Onderzoek gaat in Oisterwijk werken aan breed gedragen mediabeleid


In 2018 werd op initiatief van Oisterwijk Nieuws en LOVO een beroep gedaan op het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, dat – namens het ministerie van OC&W – subsidies toekent aan landelijke, regionale en lokale media ter bevordering van de pluriformiteit van de pers. Het subsidieverzoek werd gehonoreerd, met dank aan de initiatiefnemers, en de Oisterwijkse pilot kon van start.

Politici worden door de redactie van PIT Onderzoek bevraagd voor de camera van LOVO (Foto: AB Oisterwijk).

Vervolgens werd een onafhankelijke stichting opgericht, de Stichting Onderzoeksjournalistiek Groot Oisterwijk (SOGO). Met de subsidiegelden van het Stimuleringsfonds zijn de afgelopen twee jaar verschillende redactieleden betaald. Onder de werknaam PIT Onderzoek hebben zij een groot aantal publicaties en reportages verzorgd. Deze publicaties en reportages werden gratis aangeboden aan de lokale media, waaronder Nieuwsklok, Oisterwijk Nieuws en LOVO.

In de afgelopen twee jaar is door zowel de meewerkende redactieleden alsmede de samenwerkende lokale media veel ervaring en kennis opgedaan op het gebied van de lokale journalistiek. Deze opgedane kennis en ervaring wil het bestuur van SOGO, in nauwe samenwerking met de Oisterwijkse media, ook in de toekomst inzetten. Het bestuur onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om, met inzet van kritische burgers en creatieve schrijvers, ook wel ‘burgerjournalisten’ genoemd, te blijven werken aan haar doelstelling: het bevorderen en bedrijven van lokale onderzoeksjournalistiek en het ter beschikking stellen van de daaruit voortkomende journalistieke producties aan de lokale media.

Zij hopen daarmee een kwaliteitsimpuls te geven aan, én een bredere samenwerking tot stand te brengen tussen, alle lokale media die onze gemeente rijk is. Daartoe zal het bestuur de komende tijd gesprekken aangaan met alle lokale media en daarna met de gemeente, met (onder meer) als doel: het komen tot een breed gedragen gemeentelijk mediabeleid.

De afgelopen jaren heeft PIT Onderzoek een eigen rubriek gehad op de website Oisterwijk Nieuws; die themapagina blijft voor dit doel beschikbaar (klik hier). Daarnaast heeft het bestuur voor de toekomstige activiteiten een eigen website ingericht: www.pitonderzoek.nl.  Hiermee benadrukt PIT Onderzoek nogmaals en duidelijker ten dienste te willen staan aan alle lokale media. Het contactadres van PIT Onderzoek was en blijft info@pitonderzoek.nl.