carnaval 2023

NL Doet ook in Oisterwijk weer zoveel mogelijk


De grootste vrijwilligersactie van Nederland is NL Doet. Doe je mee? 28 & 29 mei 2021 kan er vast weer meer, en vooral buitenactiviteiten zijn aangemeld!

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Heeft uw vereniging of organisatie nog klussen en activiteiten in de aanbieding waarop vrijwilliger zich in kunnen zetten? Meld je dan aan via www.nldoet.nl

NL Doet dit jaar veel buiten

Of misschien bent u in de gelukkige omstandigheid dat u al vele vrijwilligers in huis hebt. Misschien is het nu dan een leuke uitdaging om je voor een klus aan te bieden bij een andere organisatie in de gemeente Oisterwijk. Maar ook als betaalde kracht dagen we je uit om je in te zetten voor de Oisterwijks gemeenschap. NL doet is de kans om te ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Doe eens gek, het is NL Doet!

Vanwege de Corona maatregelen is NLdoet verplaatst naar 28 en 29 mei. Verzoek is aan eenieder zich aan de geldende maatregelen te houden. Daarnaast heeft het Oranje Fonds extra maatregelen genomen om veilig NLdoet te organiseren. Er is geld beschikbaar gesteld voor beschermende middelen en ze geven de deelnemende organisaties de mogelijkheid om klussen uit te spreiden over meerdere momenten.

Misschien ben je verhinderd op 28 en 29 mei, maar wil je wel graag vrijwilligerswerk gaan doen. Meld je dan vooral aan bij het vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern, we zijn er zeker van dat jouw inzet voor een lokale vereniging of organisatie meer dan welkom is. Bel Karin Sieverts 06-83692757 of mail naar vrijwilligerssteunpuntoisterwijk@contourdetwern.nl

En je kan ook helpen door dit bericht zo breed mogelijk te verspreiden binnen je eigen netwerken. Hoe meer mensen we kunnen inspireren om mee te doen, hoe meer potentiële vrijwilligers zich kunnen gaan inzetten.