Krekul

Lintjesregen in Oisterwijk en Moergestel


Julia Burgers – Maas, Jan Daem, Piet Gelden, Lia Loonen, Els Mommers en Theo Wiegeraad hebben vandaag uit handen van burgemeester Hans Janssen een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Allen van harte gefeliciteerd!

Klik hier voor de fotoserie.

Hieronder leest u van al deze personen waarom zij deze waardering verdienen:

Burgemeester Hans Janssen bezoekt de gehonoreerde inwoners en spreekt met hen buiten, op veilige afstand … (Foto: Masja Vlaminckx)

Julia Burgers – Maas

1992 – 1997 Raads- en commissielid Partij Gemeente Belangen, Oisterwijk
1995 – 2000 Secretaris Vrouwenoverleg Moergestel
1996 – 2000 President Kiwanisclub Hart van Brabant
1997 – 2004 Regiodirecteur Stichting De Zorgboog
1999 – heden Initiatiefneemster kunst-, cultuur- en ontmoetingsgenootschap De Penny’s
2007 – 2018 Bestuurssecretaris en vrijwilliger Zusters van Liefde
2010 – heden Lid Vrouwen Ontmoeten Vrouwen (VOV)
2010 – heden Lid externe klachten commissie Sterk Huis/Veilig Thuis Midden Brabant
2014 – 2020 Voorzitter stichting OHM (overkoepelende stichting voor lokale omroepactiviteiten)
2016 – 2018 Mantelzorger oudtante
2016 – heden Voorzitter stichtingsbestuur en aandeelhoudersvergadering crematorium Tilburg en
omstreken
2018 – heden Juridisch ondersteuner vluchtelingenwerk AZC Oisterwijk
2019 – heden Bestuurslid, secretaris en fondswerver stichting Parki

Van 1992 t/m 1997 was mevrouw Burgers raads- en commissielid voor Partij Gemeente Belangen. Als secretaris van het Vrouwenoverleg Moergestel heeft mevrouw Burgers van 1995 t/m 2000 veel energie erin gestoken om de beleidsnotitie voor de emancipatie van vrouwen in Moergestel en later Oisterwijk tot stand te brengen en later ook uit te voeren.

Van 1996 tot 2000 was mevrouw Burgers president van de Kiwanisclub Hart van Brabant. Onder het presidentschap van mevrouw Burgers is de club gegroeid. Ze had een actieve betrokkenheid bij het doel van de club: serving the children of the world.

Van 1997 t/m 2004 was mevrouw Burgers werkzaam als regio directeur bij stichting De Zorgboog. Naast haar functie als directeur heeft mevrouw Burgers met visie en als pionier zich enorm ingezet voor de lokale gemeenschap in Laarbeek. Ze deed dit naast haar werkzaamheden die tot de functie regio directeur behoorden. Samen met de lokale organisaties heeft ze diverse voorzieningen voor burgers geregeld.

Vanaf 1999 is mevrouw Burgers actief voor De Penny’s. De Penny’s is een kunst- cultuur- en ontmoetingsgenootschap. Mevrouw Burgers is een van de mede initiatiefnemers van het ontstaan van de Penny’s. Ze organiseert mede bijeenkomsten en activiteiten.

Julia Burgers heeft zich onder andere ingezet voor de lokale media.

Van 2007 t/m 2018 werkte mevrouw Burgers bij de Zusters van Liefde als bestuurssecretaris. Naast deze baan deed ze er ook vrijwilligerswerk. Ze zette zich geheel vrijwillig in voor de organisatie van de jaarlijkse open kloosterdagen, culturele activiteiten, werkgroepen om de culturele activiteiten vorm te geven.

Vanaf 2010 zet mevrouw Burgers zich in voor VOV (Vrouwen ontmoeten Vrouwen). VOV richt zich op laagdrempelige ontmoetingen voor vrouwen in Tilburg e.o. Kennisuitwisseling, ondersteuning en een podium bieden aan vrouwen. Het Rode VOV netwerkboekje is ontwikkeld om vrouwen in de stad e.o. zichtbaar te maken en heeft geleid tot meer diversiteit in de samenstelling van commissies. Ze maakt zich in de programmering van de VOV activiteiten ook sterk voor onderwerpen die het openbaar bestuur betreffen.

Vanaf 2010 is mevrouw Burgers lid van de externe klachtencommissie van Sterk Huis/Veilig Thuis Midden Brabant. De externe klachtencommissie heeft een belangrijke functie in de klachtbehandeling wanneer het niet lukt om de klacht die geuit wordt in het directe overleg op te lossen. Zij levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de hulpverlening van Sterk Huis en Veilig Thuis Midden Brabant.

Van 2014 t/m 2020 heeft mevrouw Burgers zich ingezet voor stichting OHM. Na de fusie van de gemeente Oisterwijk en Moergestel is OHM in het leven geroepen als eigenaar van de zendmachtiging en beheerder van de totale omroepactiviteiten van de nieuwe gemeenten Oisterwijk. In dit proces heeft mevrouw Burgers zich altijd ingespannen om de verschillende visies op de invulling van de lokale omroepen met goed resultaat bij elkaar te brengen en te houden.

Mevrouw Burgers is tevens mantelzorger geweest voor haar oudtante van 2016 t/m 2018. Mevrouw Burgers was officieel aangesteld als mentor en heeft deze taak zeer betrokken met liefde en verve tot na de dood van haar tante uitgevoerd.

Sinds 2016 is mevrouw Burgers actief als voorzitter stichtingsbestuur en voorzitter van de aandeelhoudersvergadering van crematorium Tilburg en omstreken. Als voorzitter organiseert zij de
vergaderingen, begeleidt de gesprekken en is betrokken bij de projecten.

Vanaf 2018 tot heden houdt mevrouw Burgers spreekuren om vluchtelingen in het asielzoekerscentrum Oisterwijk met raad en daad bij te staan.

Vanaf 2019 is mevrouw Burgers secretaris van de stichting Parki. De stichting stelt zich tot doel om via kunst en cultuur in de breedste zin van het woord financiële middelen te generen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte Parkinson.

Jan Daem neemt een moment van rust en bezinning, en gunt dat ook aan anderen … (Foto Karin Segers).

Jan Daem

2004 – heden Initiatiefnemer en begeleider van groepen en individuele personen op gebied van
rouwverwerking
2004 – heden Initiatiefnemer en begeleider ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen
2007 – heden Vrijwilliger GGZ Breburg en Contour de Twern

De heer Daem is sinds 2004 actief in de rouwgroep ‘Elkaar Nabij’. Een organisatie van vrijwilligers die mensen in rouw begeleiden. Mensen worden zowel individueel als in groepen begeleid. De heer Daem maakte deel uit van het bestuur, maar verzorgde ook de rouwbegeleiding. De heer Daem organiseerde tevens de mogelijkheid, dat meer vrijwilligers werden opgeleid in Oisterwijk en Moergestel. Daardoor kwam er de mogelijkheid om ook in Moergestel een lotgenotengroep te organiseren voor rouwbegeleiding. In 2010 is de heer Daem los van de rouwgroep ‘Elkaar Nabij’ verder gegaan met dit vrijwilligerswerk onder de naam: Onder de Regenboog. Samen met een groep vrijwilligers worden er bijeenkomsten georganiseerd voor rouwverwerking. De heer Daem bezoekt mensen ook individueel. Hij verzorgt tevens de organisatie, de publiciteit en alles wat nodig is om de groepen/gesprekken goed te laten verlopen. Tijdens deze Corona tijd is hij de drijvende kracht en stuurt mails naar mensen die eerder deelgenomen hebben aan de rouwgroepen en stimuleert de vrijwilligers dit ook te doen om de mensen een hart onder de riem te steken.

Naast de lezingen en films die de heer Daem samen met GGD en Contour de Twern organiseert, begeleidt de heer Daem met zijn partner sinds 2004 eenzame ouderen en organiseert hij bijeenkomsten onder de naam ‘metgezel in zingeving’. Dit ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Er worden activiteiten georganiseerd die laagdrempelig en toegankelijk zijn. Hij weet daarbij mensen en organisaties te verbinden tot volwaardige samenwerkingspartners. Ook organiseert de heer Daem samen met zijn partner bezinningsdagen in Postel en Gent.

In 2007 is de heer Daem gevraagd door de GGZ in Tilburg of hij mee wilde denken over preventie van eenzaamheid in Oisterwijk, met name onder ouderen. Daaruit is ‘Levenskunst voor wie goed oud wil worden’ geboren. Samen met een vertegenwoordiger van GGZ, de voorzitter van de KBO en andere vrijwilligers worden lezingen georganiseerd met nabesprekingen in de gemeente Oisterwijk. Tevens worden er per seizoen drie films georganiseerd, de laatste jaren met een overkoepelend thema en altijd met de mogelijkheid van nabespreking in kleine groepen. Daarnaast worden in het cultureel centrum in Oisterwijk lezingen georganiseerd over liefde, rouw en verlies. Naast dit alles heeft de heer Daem ook een grote toegevoegde waarde in diverse overleggen.

Piet Gelden

Piet Gelden – Vrijwillig hulpverlener in Moergestel

1974 – 2015 Lector parochie Moergestel
1975 – 1978 Oprichter en ondersteuner divers vrijwilligerswerk
1988 – heden Facilitator en organisator zwemles Moergestel
2002 – 2018 Redacteur De Uitstraling
2006 – 2014 Senioren voorlichting
2008 – heden Heartsafe
2008 – heden Visit Brabant wandelknooppunten netwerk, coördinator project Moergestel
2014 – heden Oprichter/coördinator buurtgenoten
2018 – heden Bestuurslid Stichting Verbindend Vervoer Oisterwijk

De heer Gelden werd rond 1974 benaderd om in de Parochiekerk Moergestel mede behulpzaam te zijn om bij de diensten de lezingen te doen en de communie mee uit te reiken. Dit heeft de heer Gelden ruim 41 jaar gedaan tot 2015.

In de beginjaren toen de heer Gelden in Moergestel kwam wonen is de heer Gelden als vrijwilliger en/of bestuurslid betrokken geweest bij ander vrijwilligerswerk. In 1975 bijvoorbeeld de oprichting van het jongerencentrum Het Trefcentrum. In 1976 ondersteunende activiteiten bij de oprichting van kinderopvang. In 1977 de oprichting van de ouderenraad van de Maria kleuterschool. In 1978 oprichting van de verkeersbrigadiers oversteek op het Rootven en de Raadhuisstraat. Incidenteel is hij betrokken geweest bij: het project Buurt aan Z, het boekje ‘betekenisvol ouder worden’ en mantelzorg voor een buurvrouw.

In 1988 was het privé zwembad van de heer Gelden gereed. Al spoedig kwamen de vragen of kinderen in het privé zwembad zwemles konden volgen. In Moergestel was hiervoor geen gelegenheid en het zwembad in Oisterwijk was voor velen te ver weg en bovendien waren er lange wachtlijsten. Uit sociale betrokkenheid met Moergestel heeft de heer Gelden toen geregeld, dat dit tegen onkostenvergoeding kon voor kinderen van 4-6 jaar en aanvankelijk ook voor kinderen met een beperking. Sindsdien zorgt de heer Gelden er al 32 jaar voor, dat zwembad en zwemwater voldoen aan alle wettelijke eisen en stelt hij het zwembad hiervoor beschikbaar.

Na zijn pensionering in 2002 heeft de heer Gelden het initiatief opgevat om over diensten en activiteiten van de gemeente te gaan publiceren (veelal Wmo). Sindsdien heeft hij elke maand de berichtgeving verzorgd via gemeentenieuws in De Uitstraling. Dat heeft hij gedaan tot 1 januari 2018.

In 2006 startte De Twern in Oisterwijk op verzoek van de gemeente met het project seniorenvoorlichting. Hierbij werden ouderen om de 5 jaar door een vrijwilliger bezocht om hen te informeren over de op dat moment aanwezige of in de toekomst gewenste voorzieningen voor ouderen. Aan dat project werkte de heer Gelden van 2006 tot 2014 mee en bezocht in dit verband jaarlijks tussen de 20-25 ouderen en bracht hierover verslag uit aan De Twern.

Naar aanleiding van de actie Oisterwijk Heartsafe heeft de heer Gelden in 2008 het initiatief genomen om met 18 buurtgenoten gezamenlijk een AED apparaat aan te schaffen, dat aan zijn huis is bevestigd. Sindsdien is de heer Gelden hiervoor de coördinator en regelt hij de jaarlijkse herhalingsoefeningen voor de vrijwilligers via de Stichting Heartsafe Oisterwijk.

In 2008 heeft de heer Gelden zich aangesloten bij het project ‘wandelroutenetwerk De Hilver’. Samen met 8 senioren wandelaars hebben zij in dit verband in Moergestel 120 km gemarkeerde wandelpaden mede uitgezet, beschreven en sindsdien het onderhoud ervan verzorgd. Dit alles momenteel in overleg met VisitBrabant. In dit verband doet de heer Gelden ook de coördinatie en is hij als voorzitter van de Mannenwandelgroep Moergestel de contactpersoon naar het Knooppunten Wandelnetwerk Brabant in Oisterwijk.

In 2014 heeft de heer Gelden het project Buurtgenoten opgericht. In dit project is het dorp Moergestel in 7 buurten verdeeld en zijn per buurt 3 tot 4 vrijwilligers als contactpersoon voor ouderen actief. De vrijwilligers fungeren als contactpersoon voor de senioren in hun buurt en informeren ze via huisbezoeken onder andere over alle voorzieningen die er zijn en helpen de senioren daarmee in contact te komen. De heer Gelden coördineert sindsdien de activiteiten van de vrijwilligers.

Met de groep chauffeurs van het project Buurtklussers en de seniorenvereniging Moergestel zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met eenzelfde groep in Oisterwijk. Samen vormen ze sinds april 2018 de Stichting Verbindend Vervoer Oisterwijk. In Moergestel coördineert de heer Gelden het WIJ-vervoer voor senioren zonder gemeentelijke vervoerspas en gemeentelijk de ParelCabs voor de senioren met pas. Tevens is de heer Gelden bestuurslid in deze stichting geworden en hij vertegenwoordigt daarin de belangen van de senioren in Moergestel.

Een blik op de Joanneskerk en parochie, waar Lia Loonen vrijwilligster is(Foto Joris van der Pijll).

Lia Loonen

1990 – heden Vrijwilligster Joannes Parochie
2000 – heden Gastvrouw/vrijwilligster Glasatelier De Spin
2001 – heden Vrijwilligster/organisator Creatief 50+ Waterhoef
2002 – heden Bestuurslid/vrijwilligster Zonnebloem

Vanaf 1990 is mevrouw Loonen vrijwilligster bij de Joannes Parochie in Oisterwijk. Hierbij moet gedacht worden aan het vouwen en kaften van de liturgische boekjes voor de diensten en de bijzondere vieringen. Ze zet zich in bij de actie Kerkbalans en de grote schoonmaak van de kerk. Tevens is ze gastvrouw tijdens parochie avonden en is ze inzetbaar wanneer hulp nodig is.

In 1997 begon mevrouw Loonen met glasbewerkingsactiviteiten als cursist bij glasatelier De Spin. Na een aantal jaren les is mevrouw Loonen vanaf 2000 gaan helpen tijdens de lessen als gastvrouw. Iedere woensdagochtend verzorgt mevrouw Loonen de koffie en thee en helpt de deelnemers vooruit als ze zelf niet verder komen met de glasbewerkingsactiviteiten. Na de cursus helpt ze met opruimen.

Sinds 2001 helpt mevrouw Loonen mee bij de club Creatief50+ bij wijkcentrum Waterhoef. Ze helpt waar nodig. Verder haalt ze als het nodig is iemand thuis op en brengt ze weer terug, zodat iedereen mee kan doen.

In 2002 is mevrouw Loonen vrijwilliger geworden bij de Zonnebloem afdeling Oisterwijk. Mevrouw Loonen werd al snel voorgedragen en gekozen als bestuurslid voor activiteiten. Aansluitend
werd een activiteitencommissie in het leven geroepen, waarvan mevrouw Loonen ook lid werd. Ze zet zich in voor alle daarbij behorende werkzaamheden en activiteiten. Om de organisatie van activiteiten te vergemakkelijken, werd Oisterwijk verdeeld in ongeveer 7 wijken, waarvan mevrouw Loonen 1 wijk onder haar hoede nam. Mevrouw Loonen stuurt al jaren de wijkvertegenwoordigers aan en zet zich in voor vele activiteiten.

Els Mommers – van Tuyl

De inwoonster is veilig buiten, na het afgaan van een rookmelder.

Dat rookmelders levens redden, hebben deze mensen ervaren, iets waar Els Mommers zich voor heeft ingezet (Foto: Toby de Kort).

2004 – 2015 Bestuurslid ContourdeTwern
2004 – heden Mantelzorger
2009 – 2019 Vrijwilligster Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel
2009 – heden Bestuurslid, coördinator en lid bezoekgroep Verenigde Senioren Oisterwijk (VSO)
2012 – 2016 Vrijwilliger Dementie Vriendelijk Oisterwijk
2015 – 2017 Vrijwilliger voorlichting brandveiligheid

Mevrouw Mommers-Van Tuyl heeft zich van 2004 t/m 2015 ingezet als vrijwilliger en bestuurslid bij CoutourDeTwern in diverse projecten met betrekking tot het voorkomen van eenzaamheid onder senioren. Zij heeft onder andere een voortrekkersrol gespeeld bij het opzetten van een bezoekgroep voor ContourDeTwern. Doel van deze bezoekgroep was senioren die behoefte hebben aan een gesprek of zich eenzaam voelden de mogelijkheid bieden tot afspraken met een vrijwilliger voor een regelmatig contact. Zij heeft deze bezoekgroep mee ingericht en vormgegeven en is met name van belang geweest bij het werven van vrijwilligers voor de bezetting van de bezoekgroep. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor deze bezoekgroep heeft ze veel senioren thuis bezocht.

Mevrouw Mommers-Van Tuyl is in de periode van 2004 tot heden steeds voor tenminste één maar meestal twee hulpbehoevenden mantelzorger geweest. Activiteiten betreffen onder andere bezoek aan huisarts, ziekenhuis, administratieve ondersteuning, boodschappen doen etc. Ze investeert er ongelooflijk veel tijd in met de bedoeling het leven met alle beperkingen leefbaar te houden en zorgt er op die manier voor, dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Mevrouw Mommers-Van Tuyl was van 2009 tot 2019 bij het Alzheimer Café verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de gasten bij binnenkomst tijdens de bijeenkomst en vertrek. Daarnaast voor het klaar maken van de zaal voor de aanvang van de avonden. Zij was tevens beschikbaar om zo nodig namens de bezoekers vragen te stellen zodat deze voor de bezoekers beantwoord konden worden.

Mevrouw Mommers-Van Tuyl is vanaf 2009 bestuurslid van de Verenigde Senioren Oisterwijk. Daarnaast vervult zij binnen VSO diverse andere taken. De rol van bestuurslid bestaat in de eerste plaats uit het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergaderingen. Haar aandachtsgebied betreft met name de kwetsbare en eenzame oudere leden van de vereniging. Tevens is mevrouw Mommers-Van Tuyl coördinator en lid van de bezoekgroep van VSO. De bezoekgroep bestaat uit vrijwilligers die regelmatig bij ouderen die zich eenzaam voelen op bezoek gaan voor een gesprekje. Zij hebben ook een signalerende functie inzake problematiek waar of VSO iets mee moet doen danwel de overheid dient op te treden.

Van 2012 tot 2016 was mevrouw Mommers-Van Tuyl vrijwilliger voor Dementie Vriendelijk Oisterwijk. In het kader van het verstrekken van informatie en voorlichting over dementie heeft mevrouw Mommers-Van Tuyl deelgenomen aan bijeenkomsten in verschillende wijkgebouwen binnen de gemeente en ook in verschillende andere gemeenten.

Mevrouw Mommers-Van Tuyl heeft van 2015 tot 2017 als vrijwilliger op verzoek van gemeente en brandweer in een periode van twee jaar 60 woonadressen bezocht. Ze gaf bewoners voorlichting over brandveiligheid en het belang van plaatsen van rookmelders.

Romy en Finn met hun jeugd EHBO-diploma, mede mogelijk gemaakt door de hulp van Theo Wiegeraad.

Theo Wiegeraad

1980 – heden Lid en bestuursondersteuner EHBO vereniging Oisterwijk
2000 – 2016 Penningmeester regiobestuur Noord-Brabant/Zeeland, Nederlandse Coeliakie Vereniging
2006 – heden Vrijwilliger stadsgidsen Oisterwijk, Heemkundekring De Kleine Meierij

In 1980 slaagde de heer Wiegeraad voor zijn EHBO diploma. Vanaf die tijd is hij tot op heden actief voor de EHBO vereniging Oisterwijk en volgt de bijscholingen. Hij bleek tevens erg goed te zijn op financieel/administratief gebied en kon daarmee het bestuur en met name de penningmeester ondersteunen op financieel gebied en bijvoorbeeld met het in orde maken van de jaarstukken voor de Algemene Leden Vergadering. Toen de verenigingsstatuten moesten worden aangepast, heeft de heer Wiegeraad dat op zich genomen in samenspraak met het bestuur. Daarnaast is hij altijd aanwezig bij vergaderingen zoals de Algemene Leden Vergadering en de najaarsbijeenkomsten. Hij zet zich nu al ruim 40 jaar in voor de EHBO vereniging Oisterwijk.

De heer Wiegeraad was van 2000 tot 2016 penningmeester bij de Nederlandse Coeliakie Vereniging, regiobestuur Noord-Brabant/Zeeland. In de regio werden door het bestuur diverse activiteiten
georganiseerd zoals glutenvrije markten, glutenvrije diners en baklessen. Daarnaast vergaderde het regiobestuur regelmatig. Naast zijn eigen werkzaamheden als penningmeester, stond de heer Wiegeraad altijd klaar om mede-penningmeesters te helpen. Hij werkte onder andere mee aan een nieuw financieel administratiesysteem, waardoor de boekhoudkundige administratie kon worden vereenvoudigd.

In 2006 heeft de heer Wiegeraad de cursus stadsgids van de Heemkundekring gevolgd en is sindsdien als stadsgids vrijwillig actief voor Stadsgidsen Oisterwijk “Heemkundekring De Kleine Meierij”. Naast alle rondleidingen van de stadsgidsen is hij ook steeds zeer betrokken bij andere activiteiten zoals fietstochten, rondleidingen voor speciale groepen met vaak extra aandacht voor een of meer speciale onderwerpen en uitbouwen van de aanwezige kennis. Ook voor uitleg en begeleiding bij speciale activiteiten zet hij zich steeds in zoals rondleidingen tijdens het Sculptuur evenement, bomentochten in het kader van Oisterwijk 800, Open Monumentendag etc. Daarnaast is de heer Wiegeraad ook gids in de Petrus-Banden kerk in Oisterwijk.

Foto’s van deze heuglijke dag bekijkt u hier!