Krekul

In Oisterwijk gratis planten voor meer biodiversiteit


Bewoners, scholen, bedrijven – iedereen wordt opgeroepen om mee te doen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Samen maken we een beter leefgebied voor vogels en insecten.

Het stedelijk gebied is voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven, maar er zijn bepaalde soorten die het al sinds jaar en dag juist erg goed doen in dorp en stad. Toch wordt het langzaam maar zeker steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om goed te kunnen overleven. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en steeds schaarser wordend voedsel door onder andere minder beplanting, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Project Natuur in de Wijk is in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te maken voor deze soorten.

Woon jij in het gebied

Aanplant kan je ook samen doen met school, bedrijf of buurt…

Gemeente Oisterwijk is projectpartner en nodigt inwoners, scholen, bedrijven en instellingen binnen het kerngebied van harte uit om mee te doen aan het project. Het kerngebied bestaat uit de wijken Westend en het zuidoostelijke deel van Pannenschuur en de Bunders. Op de website www.natuurindewijk.nl kun je dit kerngebied bekijken. Woon je binnen het kerngebied? Dan mag je gratis nestkasten en beplanting bestellen om deze op een geschikte plek aan jouw huis op te hangen of in de tuin te planten.

Bestellen
De beplantingspakketten bestaan uit soorten die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Ze zijn geselecteerd voor hun besjes, bloemen en andere belangrijke eigenschappen voor vogels, insecten en andere diersoorten. Je hebt keuze uit 4 pakketten: beukenhaag, ligusterhaag, gemengde vogelhaag en biodiversiteitshaag. Er zijn nestkasten voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ook help je de wilde bij door een insectenhotel te bestellen en op te hangen.