Krekul

Handhaving Oisterwijk meer op corona en minder op evenementen


Handhavers zijn in 2020 vooral actief geweest op regels rondom corona, en minder op horeca en evenementen. De komst van het virus en daaruit volgende maatregelen zorgde daarvoor, zo blijkt uit een rapport over handhaving in onze gemeente. In 2020 zijn 677 processen-verbaal uitgereikt, 1059 waarschuwingen gegeven en 53 overlastfeiten gesignaleerd. In totaal zijn 1.473 processen verbaal uitgeschreven en waarschuwingen gegeven in verband met een verkeersovertredingen. Het aantal processen-verbaal is veel minder dan aan het jaar daarvoor. Het aantal waarschuwingen dat moest worden gegeven, is ongeveer met 20% toegenomen.

Corona
De impact van het virus is voor toezicht en handhaving is in de maanden maart tot en met juni 2020 groot geweest. Vanwege een minder aantal evenementen en periodes met gesloten horeca is in 2020 minder controle uitgevoerd op de Drank- en horecawet dan in het jaar 2019. De werkzaamheden van de toezichthouders werden voor een groot deel verlegd naar het ondersteunen van de Veiligheidsregio door controles uit te voeren op de Noodverordening Covid-19 en de landelijke regels. Vanaf half maart tot eind mei 2020 hebben er geen reguliere controles plaatsgevonden. In juni zijn geleidelijk de controles hervat overeenkomstig de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Brandweer

Handhaving op coronaregels (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Ook de Brandweer heeft haar toezichtstaken in die periode niet kunnen uitvoeren. Zo waren zorginstellingen gesloten, evenementen niet toegestaan en horeca en scholen dicht. De controles met spoedeisend karakter gingen wel door. Verder namen de werkzaamheden van de handhavingsjuristen toe vanaf maart. Het handhaven op de Noodverordening Covid-19, de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de vragen hierover beantwoorden richting ondernemers/verenigingen en stichtingen legden veel capaciteitsdruk op het team.

Bouw
In 2020 zijn 330 controles voor het toezicht op de naleving van een verleende omgevingsvergunning uitgevoerd, is 6 keer een bouwstop opgelegd en zijn 188 klachten in behandeling genomen. In 2020 hebben toezichthouders van de brandweer 5 controles uitgevoerd bij bestaande bouw (o.a. bij kinderdagverblijven, zorginstellingen, etc.). Bij 2 panden zijn overtredingen geconstateerd. Alle overtredingen zijn beëindigd zonder dat een handhavingsprocedure moest worden opgestart.

Achter de kast werd deze ruimte aangetroffen, vol met planten (Foto: Toby de Kort).

Drank en drugs
In 2020 zijn in Oisterwijk 2 hennepkwekerijen aangetroffen. Verder is één pand gesloten in verband met het aantreffen van harddrugs. Het gevoerde beleid ten aanzien van soft- en harddrugs lijkt zijn vruchten af te werpen. Bij leeftijdscontroles betreffende alcohol gebruik zijn geen jongeren (18-minners) aangetroffen met alcoholhoudende dranken.

Klik en lees het volledige rapport hier