brabantspronkjuweel

Gemeente Oisterwijk start ontwikkeling bedrijventerrein naast molen


Burgemeester en wethouders van Oisterwijk hebben een discussienotitie opgesteld die binnenkort in de raad besproken zal worden, over het beoogde bedrijventerrein aan de Bedrijfsweg in Oisterwijk.

Linksonder in de hoek de molen, midden onder de meest noordelijke  rij woonhuizen van Pannenschuur, daarboven de Bedrijfsweg, en in groen het beoogde bedrijventerrein (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Nu landbouwgrond met voor de bewoners aan de rand van de wijk Pannenschuur en de paar boerderijen die er staan vrij uitzicht over het landschap; straks bedrijven die volgens studie gunstig zijn voor de economische groei van het Oisterwijkse bedrijfsleven. En ook gunstig voor de afgelopen jaren aardig verminderde gemeentekas; het gebied zal de gemeente zo’n vier miljoen opleveren.

Eerder kwamen omwonenden in opstand, toen bleek dat dit gebied door de toenmalige wethouder werd aangewezen om bedrijven naar toe te verhuizen, die elders weg zouden moeten voor woningbouw. Het idee was toen dat de bedrijven rondom de KVL (Sprendlingenstraat РGasthuisstraat)  weg zouden gaan, en op deze open plek huisvesting zouden krijgen. Die koppeling is in de discussienota niet gemaakt, maar blijft uiteraard denkbaar.

De raad krijgt nu allereerst de vraag voorgelegd wat ze op deze weilanden willen realiseren, hoe de entree van Oisterwijk er aldaar uit mag gaan zien, en hoe er gezorgd kan worden dat er een groene uitstraling komt, en geen sprake is van de ongewenste ‘blokkendozen’. Ook zal de gemeente moeten zorgen dat de wind in de wieken van de molen blijft waaien…

Uitzicht over het gebied vanaf de Kerkhovense Molen in Oisterwijk (Foto: Leny van Schijndel).