ondernemers

Column Roland Smulders: Voortschrijdend inzicht


Columnist Roland Smulders neemt u mee, een kijkje in zijn Oisterwijk:

 

Schrijver en columnist Roland Smulders (Foto: Iris de Groot)

 

Voortschrijdend inzicht

 

Voor de burgemeester van mijn woonplaats Oisterwijk zal het wel even slikken zijn geweest, toen hij laatst door het plaatselijke nieuws scrolde. Of kwam het nieuws tot hem via een buurman over de heg tijdens het wekelijkse onderhoud van de tuin? Zo’n gesprek in de trant van: ‘Wat hoor ik nou? Moet je op zoek naar een andere baan?’ Ik weet niet hoe het is gesteld met het gevoel voor humor van de burgemeester, maar het zou mijn dag behoorlijk verzieken.

Alles schijnt te maken te hebben met een onvoorzichtige uitspraak door lokale politici toen de huidige burgemeester in Oisterwijk aan zijn werk begon. Een door de Kroon benoemde burgemeester is, hoe je het ook bekijkt, toch een soort gast en met gasten is het volgens een oude wijsheid net als met vissen: als je ze niet op tijd wegdoet, dan gaan ze stinken. Een periode van twee ambtstermijnen is echt het maximum, schijnen de toenmalige raadsleden met de kersverse burgervader afgesproken te hebben. En het einde van die periode valt kennelijk ergens in dit jaar.

Hij is jonger dan ik. Die gedachte flitst door mij heen, als ik korte tijd later lees dat de eerst nog uitgesloten tweede herbenoeming inmiddels toch maar snel geregeld is. Als ik volgens de uitkeringsinstantie nog niet toe ben aan het afschalen van mijn sollicitatieactiviteiten, zal van een uit te zwaaien burgemeester ook wel verwacht worden dat hij in ruil voor zijn wachtgeld wekelijks in de pen klimt. Heb je al geschreven, Hans? Dan schrijf maar opnieuw. En niet vergeten maandelijks het formulier in te leveren en vakantieplannen op tijd te melden. Wie een beroep doet op geld van de overheid, mag best voelen dat het om liefdadigheid gaat.

De lokale pers verkeert in de veronderstelling dat haar berichtgeving de zaak in een stroomversnelling bracht en komt met een uitgebreid artikel over politiek in achterkamertjes terug op de zaak. Zelf heb ik een andere verklaring, die volgens mij niet op voorhand mag worden uitgesloten. Toen de afspraak werd gemaakt zag het politieke landschap er anders uit. Soms dwingt voortschrijdend inzicht tot het nemen van ferme maatregelen en moeten wij niet zo eigenwijs zijn aan het verleden vast te houden. Wij kennen allemaal de avonturen van de plaatsgenoot die als een donderslag bij heldere hemel in een interview riep wethouder te willen worden en vervolgens op dezelfde manier liet weten zich een goede gedeputeerde te vinden. De eerste keer werd er nog over gelachen. De keer daarna overheerste vooral bezorgdheid over de bestuurbaarheid van de provincie. Nu wil iedereen alleen voorkomen dat er binnenkort weer een artikel in de krant staat en het tij niet meer te keren is. Diep in zijn hart voelde hij zich altijd al boven de partijen staan.

 

Roland Smulders