anytime

Burgemeester Overloon doet met AZC wat ook in Oisterwijk nodig lijkt


In Overloon is burgemeester Karel van Soest helemaal klaar met overlast van vluchtelingen; hij wil per direct een einde maken aan de opvang van alleenstaande minderjarigen (AMV).

Politie op AZC Oisterwijk (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

Niet gezegd is dat de overlast alleen van de AMV’ers komt, maar het is volgens de burgemeester van Boxmeer, waar Overloon onder valt wel de doelgroep die het COA het minst goed onder controle heeft. Net als in Oisterwijk, is ook daar de aanleiding dat er sprake is van aanhoudende overlast. Net als in Oisterwijk, is in Overloon vele jaren geen last geweest ten tijde van de opvang van alleen gezinnen, en is het de laatste jaren overduidelijk erger na de komst van meer alleenstaande jongeren. Het gaat om diefstallen en bedreiging bij de plaatselijke supermarkt, ruzies en mishandeling, veelal veroorzaakt door minderjarige asielzoekers zonder uitzicht op een verblijfsvergunning.

Oisterwijk

In Oisterwijk is de discussie laatste maanden opnieuw opgekomen, nadat de overlast is toegenomen. Vervolgens bleek dat het COA het beoogde project met opvang van alleen kansrijke vluchtelingen niet gaat halen volgens planning. Begin dit jaar was dat project voor 40% gerealiseerd. Beperkte mogelijkheden tot uitzetten uitgeprocedeerden en beperkte doorstroom van vergunninghouders vanwege woningnood zouden daar de oorzaak van zijn. 100% blijkt nooit haalbaar vanwege de opvang van AMV’ers, omdat bij doelgroep een groot deel terug moet naar het land van herkomst.

Ook hier gaan in de raad geluiden op om de opvang te beperken tot alleen gezinnen. Inge van Beers – raadslid van AB en bekend als strijder voor een betere balans in de opvang – voelt hiermee haar eerdere standpunt bevestigd. Ze kreeg de VVD mee en hoopt dat er nu ook een meerderheid voor komt in de raad: ‘Ik hoop zo hard dat we eindelijk zo ver komen dat we samen de doelgroep anders vorm geven.’

Sluiten?

Nog onbekend is waar de AMV’ers uit Overloon naartoe gaan; ze zullen elders moeten worden opgevangen. En ook is de vraag ‘of’ ze weg kunnen; het COA geeft aan dat uitsluiten van deze groep niet mogelijk is. Mocht het COA dat inderdaad niet doen, dan kan de raad in Overloon aan het college verzoeken het AZC in 2022 te sluiten. En ook die situatie is gelijk aan Oisterwijk; in de loop van dit jaar moet ook de raad van Oisterwijk een dergelijk besluit nemen.

Eerder werd dat besluit uitgesteld met twee jaar, met de toezegging dat er alleen nog kansrijke vluchtelingen zouden komen. Als dat niet lukt, neemt het draagvlak voor een AZC in Oisterwijk nog meer af. Helaas ten nadele van de goed willende en zich keurig gedragende vluchtelingen…

Klik en lees meer over AZC Oisterwijk.