ondernemers

Burgemeester Oisterwijk tekende zelf voor nu niet nagekomen afspraken


Het staat er zwart op wit, geen speld tussen te krijgen, en de burgemeester heeft er destijds zelf zijn handtekening onder gezet:

‘De functie maakt onderdeel uit van een actieve loopbaan in de private en/of publieke sector en is geen eindfunctie. Wij verwachten daarom dat de burgemeester minstens één, maar niet meer dan twee ambtsperioden een actieve inbreng heeft in het Oisterwijkse bestuur. Bestaande en eventueel te aanvaarden nevenfuncties behoeven de instemming van het presidium. Van de burgemeester wordt verwacht dat hij zich binnen 1 jaar in de gemeente vestigt.’

Bovenstaande betreft de laatste alinea van de profielschets waarmee de sollicitatieprocedure is gestart, en waarop Hans Janssen voor de functie van burgemeester werd aangenomen. De profielschets (lees het document hier) werd opgesteld door de raad, met een lange lijst aan subjectief omschreven eigenschappen (daar mag ieder wat van vinden). In de laatste alinea echter, staan niet mis te begrijpen standpunten, waar geen speld tussen kan. Janssen, destijds de waarnemend burgemeester en daarmee voorzitter van de gemeenteraad, ondertekende deze verklaring zelf. Deze profielschets is nog steeds geldig, want zo laat de griffie ons weten: ‘De raad heeft sindsdien geen aangepaste profielschets vastgesteld.’

Eindfunctie

Het was duidelijk dat de raad niet zat te wachten op een persoon die in Oisterwijk tot aan zijn pensioen zou blijven: ‘geen eindfunctie’. Janssen was bij zijn benoeming nog jong genoeg om na 6 of 12 jaar een stap te maken naar een andere grotere gemeente, of bijvoorbeeld een Europese politieke functie aan te nemen. Geboren op 6 mei 1964, maakt hem anno nu bijna 57 jaar jong. Een derde periode van zes jaar brengt hem naar de 63. Ooit een mooie leeftijd voor vervroegd pensioen; tegenwoordig gaan burgemeesters wat langer mee. Wat dat betreft voldoet Janssen nog steeds aan die voorwaarde.

Maximaal

Hans Janssen – Burgemeester van Oisterwijk

Duidelijker is het standpunt van de gemeenteraad, dat de nieuw te benoemen burgemeester maximaal twee periodes mag blijven. Het staat er letterlijk, en de burgemeester wist dat vooraf. Hij heeft er zelf voor getekend, namens ‘zijn’ raad. Niet zo gek dus, dat wij enkele weken terug vroegen: ‘Wie wordt de nieuwe burgemeester van Oisterwijk?’

Het nakomen van die afspraak blijkt echter niet gelukt; de huidige raad heeft voorgesteld dat hij nog een derde periode mag blijven. En ook de andere voorwaarde die aan de nieuwe burgemeester werd gesteld is niet nagekomen: Tot op de dag van vandaag woont de burgemeester niet in Oisterwijk. Het werd door de raad gedoogd.

Waarom?

Feit is dat is afgeweken van eerdere afspraken. De vraag die rest is: Waarom? Wat zijn voor de raadsleden en burgemeester argumenten geweest om een eerdere afspraak te negeren? Burgemeester en raadsleden geven daarop geen inhoudelijk antwoord; dat is volgens hen vertrouwelijk. De profielschets is openbaar, maar de aanpassingen daarna blijven geheim …