brabantspronkjuweel

Burgemeester en wethouders Oisterwijk leggen verantwoordelijkheid teveel buiten zichzelf


Partij PRO stelt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders, dat zij meer verantwoordelijkheid moeten nemen, en naar zich toe moeten trekken, als het gaat om besluiten waar inwoners bij betrokken moeten zijn. Ze noemen als voorbeeld het paaltje op een parkeervak aan de Heusdensebaan, verkoop van gemeentegroen aan de Hertog Hendriklaan en de recent in opspraak gekomen huisvesting van arbeidsmigranten in Heukelom.

Informatie en discussie in de raadszaal, een vorm van dialoog (Foto van voor corona: Joris van der Pijll).

Het blijkt dat deze laatste vergunning op basis van de kruimelgevallenregeling is genomen, net zoals de eerder omstreden en langdurig voor discussie zorgende besluiten over The Inside. PrO vraagt zich af of dit wel mag, en benoemt de onrust die daaruit voortvloeit onder de omwonenden. De omgevingsdialoog wordt volgens hen verkeerd ingezet. ‘Dat moet een middel zijn om als initiatiefnemer en omgeving samen tot een acceptabele oplossing te komen,’ aldus fractievoorzitter Myrte Hesselberth. ‘Het college is echter van mening dat een dialoog alleen als doel heeft dat inwoners geïnformeerd worden. De initiatiefnemer hoeft niets met eventuele bezwaren van de buren te doen.’

Uit recent onderzoek van onze redactie naar de situatie in Heukelom, bleek ook dat de ambtenaar geen navraag doet bij de omwonenden, en uitgaat dat de stukken die door de initiatiefnemer worden aangeleverd over de dialoog voldoende waarheidsgetrouw zijn. In specifiek dit geval waren er  omwonenden van mening dat het verslag van de dialoog en de conclusie van de gemeente minstens onvolledig waren. Ook bleek dat de burgemeester toezeggingen had gedaan, die niet zijn nagekomen.

Dialoog
De gebrekkige dialoog met inwoners is bij veel raadsdiscussies een probleem, waar nagenoeg alle partijen met regelmaat van vinden dat dit beter moet. Welke inwoners er worden uitgenodigd, de vaak gebrekkige communicatie, niet onafhankelijke gespreksvoering en verslaglegging, soms zelf andere verslagen naar inwoners dan naar gemeente, geen controle door gemeente… de vrijblijvendheid en niet-juridische waarde zijn ook PRO een doorn in het oog. ‘Het college kan zich proactiever opstellen. Dit kun je namelijk niet alleen aan de initiatiefnemer met eigen specifieke belangen overlaten. Het is aan de gemeente als lokale overheid om ervoor te zorgen dat ook goed geluisterd wordt naar de belangen van de inwoners. De gemeente is hiernaast ook altijd een partij in de vergunningverlening, en moet dat niet buiten zichzelf willen leggen.’

PRO stelt de vragen aan het college, maar het is formeel uiteraard aan de gemeenteraad om kaders vast te stellen voor de vereiste vorm van dialoog, voorafgaande aan een vergunning. Tot die tijd kunnen zowel initiatiefnemers, de ambtenaar en het college de uitkomst van een al of niet gebrekkige dialoog min of meer negeren, en rest inwoners niets anders dan bezwaar en zo nodig de rechter.