bosch car service

Weidevogels en bosdieren in Oisterwijk en Moergestel hebben rust nodig


De Gement in Moergestel is het grootste weidevogelgebied van Noord-Brabant. Jaarlijks broeden hier onder andere kieviten en grutto’s. Al jaren gaat het niet goed met de weidevogels en gaan hun aantallen hard achteruit. Belangrijk dus om ze tijdens het broedseizoen alle rust te geven. Van maart tot en met juli worden in De Gement te Moergestel een aantal kades afgesloten voor recreanten.

Afsluiting

De grutto (Foto: Bert Ooms)

Het broedseizoen loopt van maart tot en met juli. In deze maanden worden ieder jaar de Gementsdijk en Kasteeldreef afgesloten voor recreatie. Middels een hekwerk en infoborden zijn de toegangen vanaf de Aboomsestraat en de Heizenschedijk afgesloten door de boswachters van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Grondbroeders

Weidevogels als grutto en kievit maken hun nest op de grond. Hierdoor zijn ze extra gevoelig voor verstoring. Denk aan honden die door de velden rennen of wandelaars op de kades. De onrust maakt dat de vogels hun nest verlaten. Gevolg is dat de eieren (te veel) afkoelen maar ook onbeschermd zijn tegen bijvoorbeeld kraaien, die de eieren eten. Het zijn twee voorbeelden van bedreigingen waardoor jaarlijks veel broedpogingen mislukken.

Lente

In de lente komt de natuur weer tot leven. En in deze tijd van Corona-maatregelen een van de weinige dingen die toegankelijk zijn (buiten de afgesloten gebieden wegens het broedseizoen). Wees welkom in de prachtige natuurgebieden van Nederland. Bedenk daarbij dat u te gast bent in het leefgebied van vele jonge, opgroeiende dieren. De natuurorganisaties van Nederland starten daarom gezamenlijk de campagne ‘Welkom in de kraamkamer van moeder natuur’. Juist in deze periode willen ze iedereen nog eens extra vragen, blijf op de paden en houd je hond aan de lijn. Namens de prachtige natuur van Nederland, dank u wel!