bosch car service

Verslag D66 Oisterwijk over onderwijs in de context van sociale rechtvaardigheid*


Met de landelijke verkiezingen op de loer, wordt elk moment goed benut met campagnepraatjes, reclames en interviews. Zo ook de vrijdagavond. D66 organiseerde in samenwerking met D66 Oisterwijk, D66 Breda en D66 Midden-Brabant een online evenement op Facebook waarin onderwijs en de plannen die de D66 daarvoor heeft worden belicht. Onder andere Rob Jetten vertelt: “We willen af van het hokjes denken”. Marloes Smits heeft namens deze partij een verslag geschreven van deze bijeenkomst:

De aftrap
Het begint stipt om acht uur met Jerome Visser die alles zal leiden en uitlegt wat het schema zal zijn voor de avond. Technisch is de avond erg goed geregeld, met soepele wisselingen van wanneer Jerome de gasten aankondigt tot waar de gasten een discussie voeren tot op het einde wanneer Sharon Kroon-Peters, gemeenteraadslid Oisterwijk, het samenvattend afsluit.

Afke Groen, Bart Lauwen en Rob Jetten hevig in discussie over wat er nou moet veranderen in het onderwijs.

Gedurende de avond worden er verschillende kanten van het onderwijs belicht. Toon van Mierlo, voorzitter D66 in Oisterwijk, begint de bijeenkomst al met de uitspraak ‘beter onderwijs is een grondrecht’. Dat blijkt ook de toon te zijn voor de hele avond. Zo vertelt Afke Groen, co-auteur van ‘naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid’ dat onderwijs gebruikt moet worden als de grote gelijkmaker van de maatschappij.

Rob Jetten haakt daarop aan en zegt dat de D66 echt een programma wil dat gaat over de waarde van het onderwijs. Mensen moeten dezelfde kansen krijgen en het moet dus niet zo zijn dat ‘de plek van je wiegje’ bepaalt hoeveel je leert en waar je terecht komt. Dat Rob Jetten met hart en nieren bij D66 hoort is overigens goed te zien. De muren van de kamer waar hij zit zijn allemaal groen en ook drinkt hij uit een groen glas. Het blauwe overhemd dat hij aanheeft is dan weer een groot contrast tegen al het groen.

Kijkersvragen
Kijkers mogen vragen stellen en doen dat ook volop. Zelfs de nummer twee op de lijst, Rob Jetten, moet soms even goed nadenken over de kritische vragen. Wil de D66 alle leerlingen een laptop geven of niet? Jetten is het even kwijt en geeft eerlijk toe niet te weten hoe deze kwestie op het verkiezingsprogramma staat. Daarentegen zei hij eerder wel dat de D66 een ministerie van Digitale Zaken wil oprichten en dat een van de prioriteiten zal zijn om kinderen al vroeg technische skills te leren.

Discussie
Als het tijd is om te discussiëren komt Bart Lauwen binnen. Hij is regio bestuurslid Midden-Brabant en vraagt Jetten dan ook meteen hoe hij de banden tussen de gemeentes en de overheid wil versterken. Hier heeft Rob Jetten wel een antwoord op. De D66 wil een gezamenlijk investeringsplan maken over hoe je schoolgebouwen beter kunt maken. Corona heeft laten zien dat de ventilatie van schoolgebouwen verre van goede kwaliteit is. Daarbij zijn schoolgebouwen ook de werkplekken van leraren. Goede schoolgebouwen zorgen er volgens de D66 er dan ook voor dat het lerarentekort minder wordt.

Bibliotheken
Iets waar vele landen mee worstelen: jongeren lezen steeds minder. Zouden bibliotheken in scholen de oplossing zijn? Lauwen vindt het geen slecht plan. Volgens hem zou het studenten en mensen uit de gehele wijk samen kunnen brengen. Groen is het daar wel mee eens, maar tekent hier ook haar kanttekeningen bij. “Bedenk goed voor wie je die bibliotheken toegankelijk maakt.” Volgens Groen zouden pubers bijvoorbeeld niet naar een bibliotheek in een basisschool gaan en hetzelfde zou gelden voor ouderen die dan naar een middelbare school zouden moeten gaan. Nog stof om even over na te denken dus.

En hoe krijgen we dan die jongeren weer aan het lezen? “Kijk naar andere landen. Doe onderzoek.” Zegt Afke Groen meteen. “Kijk in andere onderwijssystemen.” Zowel D66, maar ook de andere partijen zullen daar dus nog goed naar moeten kijken. Als laatste voegt Groen nog toe dat partijen ook echt meer aandacht mogen besteden aan ‘volwassen’ onderwijs, dus onderwijs na de middelbare school. “Neem dat ook mee naar de formatietafel.”

Afsluiting
Sharon Kroon-Peters vat alles uiteindelijk samen op het einde. Ze vertelt meteen dat ze alle ideeën en vragen zal meenemen naar Oisterwijk. Zo wil ze bijvoorbeeld plannen maken om een lokale alliantie op te richten om onder andere meer mbo-stageplekken te realiseren. Het evenement is precies op tijd afgelopen. Jerome Visser bedankt alle aanwezigen en alle kijkers

* Uitleg over de ster in de titel leest u in onze Disclaimer