bosch car service

Raad spreekt met COA over problemen AZC Oisterwijk


Raadsleden zijn donderdagavond in gesprek gegaan met mensen van het COA, over het AZC in Oisterwijk. Dat doen ze sinds afgelopen jaar ieder jaar. Het ging onder andere over de overlast die er is van enkele jonge veelal alleenstaande asielzoekers uit vaak veilige landen.

COA is trots en voert met passie al 30 jaar het AZC in Oisterwijk en streeft naar een optimaal functioneren van de locatie, waar maximaal 450 vluchtelingen verblijven, waarvan maximaal 80, in de praktijk maximaal 50 minderjarige alleenstaanden (AMV).

Overlast

Naast algemene informatie, werd duidelijk uitgesproken dat COA overlast wil voorkomen, of zo nodig aanpakt (zie cijfers onder). De diverse maatregelen die afhankelijk van de overlastgevers en hun gedrag worden ingezet omvatten onder andere gesprekken, waarschuwingen, overplaatsingen, locatieverboden of indien van toepassing strafvervolging. Melden en aangifte doen blijft nodig om de juiste maatregelen in te kunnen zetten.Helaas was het ook tijdens deze vergadering weer nodig dat er politie ter plaatse ging.

Myrte Hesselberth (PRO) vraagt zich af welke maatregelen genomen worden om overlast te voorkomen. Volgens COA is een deel daarvan vergelijkbaar met opvoeding zoals dat ook bij ‘normale’ pubers nodig is, waarbij opgemerkt dat er jongeren zijn die ernstige situaties hebben meegemaakt. Sharon Kroon (D66) vraagt wat er gedaan kan worden aan ‘de jonge gastjes’ die steeds voor overlast zorgen. COA hanteert daartoe sinds vier maanden een nog steviger lik-op-stuk beleid met 24-uurs begeleiding, maar kan de jongeren niet opsluiten. Roel van den Bersselaar (PGB) vraagt hoe het COA omgaat met vluchtelingen die met onbekende bestemming vertrekken?  Volgens COA zijn dit meestal asielzoekers die wel weten dat ze geen vergunning krijgen en vertrekken. COA kan dit niet tegen gaan en ziet daar geen oplossing voor.

Participatie

Raad en COA in gesprek over het AZC Oisterwijk

Voor tijdverdrijf en sociale contacten met de samenleving van Oisterwijk zijn er diverse vrijwilligers die samen met vluchtelingen en lokale organisaties activiteiten organiseren. Dit past ook bij het doel van COA om van Oisterwijk een locatie te maken voor kansrijke vluchtelingen die na het verkrijgen van hun vergunning in de regio hun woonplaats krijgen (Pilotproject 2020-2022). Deze mensen kunnen al vroegtijdig beginnen met participatie en inburgering. Deze pilot is nu halverwege, maar loopt nog niet voldoende (40%). Dit komt door hoge instroom van vluchtelingen, ingehaalde achterstand bij IND en lage uitstroom door woningnood.

Raadslid Inge van Beers (AB) vraagt zich af wanneer deze pilot 100% gerealiseerd kan worden. 100% is volgens haar niet haalbaar omdat er ook AMV worden opgevangen. COA ziet een eerste prioriteit om te voldoen in de aantallen die overeenkomen met de huisvestingstaken binnen de regio, dus niet om het volle AZC met die kansrijke doelgroep te bereiken. Een duidelijk ander beeld dan vorig jaar werd geschetst, toen de indruk ontstond dat in Oisterwijk alleen nog kansrijke vluchtelingen opgevangen zouden worden. Hierop wil het COA acties inzetten, maar daarbij zijn ze afhankelijk van andere organisaties, zoals IND en gemeentes.

Sharon Kroon (D66) vroeg zich af welke concrete acties worden ingezet om dit proces te versnellen. COA rekent er op dat er meer vergunninghouders een huis krijgen, en daarmee meer plek vrij komt voor nieuwe kansrijke vluchtelingen, maar stelt dat COA afhankelijk is van de huisvesting in de diverse gemeentes. Bekend is dat dit niet heel snel gaat, omdat er nou eenmaal weinig huizen beschikbaar zijn, ook niet voor lokale woningzoekenden.

Communicatie

Roel van den Bersselaar (PGB) vraagt of het COA mogelijkheden ziet in een bredere openbare omgevingsdialoog met inwoners. Het COA heeft daartoe het omwonendenoverleg ruimer toegankelijk gemaakt en staat ook open voor een bredere openbare dialoog met inwoners en raad, ‘een volmondig ja’. Inge van Beers (AB) is blij dat er ook positieve berichten vanuit het AZC in de media komen.

Toekomst

COA kijkt ook graag naar de toekomst. Dat willen ze doen met plannen tot het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Hierbij kijkt COA naar de komende tien jaar. Hierbij wil COA samen met de gemeente bijvoorbeeld kijken naar inrichting, samenwerking, cultuur en omgeving. Ook zou dan de huidige huisvesting aangepakt worden. Tim Ravenstein (VVD) liet weten in de toekomst het liefste alleen de meest kansrijke doelgroep op te vangen, wat ook AB graag wil bespreken. Voor de toekomst volgt eerst later dit jaar een uitgebreide evaluatie…

Klik en lees hier alle berichten over het AZC in Oisterwijk

Cijfers van COA betreffende overlastveroorzakers en het aantal incidenten dat deze personen veroorzaken in Oisterwijk.