ondernemers

Petje af Oisterwijk krijgt hulp van de Vriendenloterij


Kansenongelijkheid in het onderwijs blijft onverminderd groot en is een groeiend probleem. Dat blijkt uit diverse rapporten van de Onderwijsinspectie. Door de coronacrisis zijn leerlingen massaal thuis komen te zitten en is de onderlinge kansenongelijkheid niet alleen zichtbaarder geworden, maar zelfs toegenomen. Omdat Stichting Petje af vindt dat alle kinderen in de samenleving gelijke kansen verdienen, biedt de stichting kwetsbare kinderen (10-14 jaar) wekelijks een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan om hun talenten, vaardigheden en een beter perspectief voor de toekomst te ontwikkelen. Dankzij een schenking van de VriendenLoterij aan landelijke organisatie Petje af Nederland, krijgen ook kinderen in Oisterwijk steeds meer kansen.

Hoe werkt een computer, en hoe ziet dat er van binnen uit? (Foto: Thushara Verhoeven)

Sinds de onderwijsinspectie in 2016 de kansenongelijkheid in het onderwijs aan het licht bracht in De Staat van het Onderwijs, is het een veelbesproken onderwerp. In april 2020 constateerde de Onderwijsinspectie dat het probleem onverminderd groot blijft en kinderen met lager opgeleide ouders en een niet-westerse migratieachtergrond vaak het onderspit delven. Uit onderzoek van Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de kansenongelijkheid door de coronacrisis zelfs is toegenomen, doordat met name minder hoogopgeleide ouders zich minder goed in staat voelen hun kinderen goed te kunnen begeleiden dan hoogopgeleide ouders (60% versus 25%). Daarbij beschikken kinderen met lager opgeleide ouders vaak niet over een rustige werkomgeving en een laptop of tablet om het thuisonderwijs te kunnen volgen. Die kansenongelijkheid die er al was, neemt door deze omstandigheden sterk toe.

Brecht van Schendel, directeur-bestuurder van Stichting Petje af Nederland: “Het is van groot belang dat we in actie komen en dat de samenleving zich bewust wordt van de omvang van het probleem. Het zou niet uit moeten maken waar je wieg heeft gestaan: iedereen heeft recht op gelijke kansen en verdient een mooi toekomstperspectief. We zijn heel blij dat we dankzij de schenking van de VriendenLoterij extra stappen kunnen nemen om kinderen en hun gezinnen weer toekomstperspectief te bieden.”

Petje af

Kinderen van Petje af leren schrijven en foto’s maken (Foto: Joris van der Pijll).

Stichting Petje af is een landelijke organisatie die zich al jaren inzet voor gelijke kansen in de samenleving. Aanvullend op het onderwijs biedt Petje af daarom een programma van 30 zondagen per jaar aan. Tijdens dit praktijkgerichte programma komen kinderen in aanraking met inspirerende rolmodellen, diverse werkvelden, kunst en cultuur zodat zij hun wereld vergroten. De kinderen ontwikkelen daardoor nieuwe vaardigheden, ontdekken hun talenten en mogelijkheden, bouwen aan een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst. De 11-jarige Lion over het programma: “Je leert dingen die je anders niet zou leren en weet daardoor meer. Later wil ik programmeur worden en Petje af geeft mij het vertrouwen dat ik dat kan!”

De VriendenLoterij wil nog meer kinderen de kans bieden om via Stichting Petje af hun talenten te ontdekken, en zo -net als Lion- weer toekomstperspectief te krijgen. Daarom steunt de loterij de stichting met een schenking van 200.000 euro. Dorine Manson, Managing Director van de VriendenLoterij: “Alle kinderen verdienen gelijke kansen, en juist daarom vindt de VriendenLoterij het werk van Stichting Petje af zo belangrijk. Dankzij het unieke, aanvullende onderwijsprogramma dat de stichting heeft ontwikkeld, krijgen kwetsbare kinderen de kans om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en zo hun toekomstperspectief weer terug te krijgen. Wij hopen dat zo veel mogelijk kinderen de kans krijgen om te ontdekken waar zij goed in zijn en zo weer toekomstperspectief krijgen. Daarom steunt de VriendenLoterij, dankzij haar deelnemers, Stichting Petje af met een schenking van 200.000 euro om haar landelijke dekking uit te breiden.”

Petje af Oisterwijk is onderdeel van de landelijke koepelorganisatie. Sinds 2018 organiseert zij haar programma voor kinderen in Oisterwijk. De schenking van de VriendenLoterij draagt bij aan het uitbreiden van het aantal Petje af-groepen in Nederland en de doorontwikkeling van de Petje af-formule. Zo krijgen ook de kinderen in Oisterwijk steeds meer kansen. Marjan Bastiaan, vrijwillig voorzitter van het bestuur van Petje af Oisterwijk: “Doordat we met Petje af Oisterwijk aangesloten zijn bij een landelijke koepel, maken we de impact die de kinderen in Oisterwijk nodig hebben.”