bosch car service

Overlast AZC Oisterwijk roept vragen op en contract blijkt niet nagekomen


Drie incidenten afgelopen donderdag riepen opnieuw vragen op bij inwoners en politici. Twee van die incidenten waren aan elkaar gerelateerd, en juist dat zou COA voorkomen, was de afspraak. Immers zouden overlastgevers worden overgeplaatst. Ook blijkt opnieuw dat onderdelen van de overeenkomst tussen gemeente en COA niet zijn uitgevoerd.

Veel reacties op social media gaan over de voortdurende overlast. Net als voorgaande jaren, is er ook nu nog onduidelijkheid over de werkelijke aantallen gebeurtenissen waar AZC bewoners bij betrokken zijn. Eerdere informatie bleek aantoonbaar onjuist, zo bleek uit onderzoek van onze redactie. En recent werd door de politie zelfs informatie geweigerd, daar waar het gaat om incidenten buiten de opvanglocatie. De registratie op locatie door COA komt over het algemeen in het eerste kwartaal; die cijfers verwachten we binnenkort.

Camera

Uit het onderzoek naar de incidenten van afgelopen donderdag, blijkt dat de beveiligingscamera’s wel hebben geholpen bij het opsporen van de verdachten, maar zo blijkt achteraf onvoldoende beeldherkenning geven om als bewijs te dienen. De vijf AZC bewoners in de leeftijd van 14 tot 30 zijn weer vrij, en verblijven zover bekend nog in Oisterwijk. Als deze lieden inderdaad daders zijn geweest, en ‘slechts’ vanwege gebrek aan bewijs vrij zijn, is de kans op herhaling te verwachten.

Overplaatsing

Bij het andere incident blijkt dat er donderdagmiddag direct een van de minderjarige daders is overgeplaatst. De politie noemde het een ‘ruzie met vooral veel geschreeuw en een gewonde’. Achteraf blijkt het, zo staat in Brabants Dagblad te lezen, te gaan om een ruzie over de diefstal van een fiets, en heeft de ene de ander met een fietsstandaard op zijn hoofd geslagen. Daar bleef het niet bij, want er was kort daarvoor ook sprake van de diefstal van een portemonnee. Ook daarbij werden twee verdachten aangehouden. Een van hen kreeg een dagvaarding mee en beide werden heen gezonden. Ze kregen vrijdagavond opnieuw ruzie. Iets wat bij een overplaatsing onmogelijk was geweest. Ze zijn beide daarna alsnog overgeplaatst.

Communicatie

Dat de communicatie over het AZC rommelig verloopt, zoals Tom Tacken schreef, kunnen we op onze redactie volmondig beamen. Om te beginnen komt dat mede vanwege het feit dat er naast de verdachten en gedupeerden, maar liefst vier (!) organisatie betrokken zijn bij incidenten op het AZC en de communicatie daarover. Los daarvan is het minstens opmerkelijk dat Tom eerst geen uitleg kreeg, later alsnog, maar wij over hetzelfde incident nog geen antwoord op onze vraag hebben ontvangen. Misverstanden, ontbrekende of onvolledige cijfers, media geweigerd bij een inwonersbijeenkomst, klokkenluider en ‘vergeten’ te informeren, er zijn ook raadsleden die door de bomen het bos niet meer zien en per ongeluk lekken uit geheime documenten ,  zelfs verslaglegging door media willen ze bij het AZC het liefste weren.

Misverstand

Noodgedwongen door de bosjes, want toegang krijgen we niet, en ook dit zou COA liever niet zien (Foto: Toby de Kort).

Bij dit alles is er nog het grote misverstand, dat bij het aangaan van het nieuwe contract besloten zou zijn in Oisterwijk en pilot te gaan uitvoeren waarbij ‘alleen’ nog ‘kansrijke vergunninghouders’ worden opgevangen. Daarbij werd vorig jaar door onze redactie al direct een fout ontdekt; er werd gesproken over ‘kansrijke vergunninghouders’, maar dat moest ‘kansrijke asielzoekers’ zijn. Los daarvan; de pilot is gestart, maar betreft een deel van de locatie, en dus niet de gehele opvang. Er worden dus nog steeds ook ‘minder kansrijke’ asielzoekers gehuisvest.

Evaluatie

Naar aanleiding van weer enkele incidenten, vroeg een direct omwonende zich af, hoe het evaluatie afgelopen jaar is verlopen. Deze inwoner attendeerde ons daarop, maar ook onze redactie en de politiek heeft daar echter geen weet van, zo blijkt uit navraag. Dat kan ook niet, want uit vragen bij de gemeente blijkt dat de evaluatie in 2020 niet heeft plaats gevonden. Het contract stelt in art.9.3: ‘Partijen evalueren in 2020 de aanwezigheid van de opvanglocatie…’, maar dat is dus niet gebeurd! Zoals overigens vorig jaar ook de afspraken over communicatie werden gemist. Een woordvoerder van Burgemeester Hans Janssen laat weten dat de evaluatie medio 2021 wordt ingepland. Uitleg waarom de evaluatie van 2020 ontbreekt geeft de gemeente niet.

Doorgaan?

Tot zover voor vandaag. We hebben de Ketenmarinier die is aangesteld om orde op zaken te stellen, de Gemeente Oisterwijk als lokale verantwoordelijke overheid en het COA als uitvoeringsinstantie meerder vragen voorgelegd waarop we binnenkort terug zullen komen. Het zal dan zeker ook gaan over de aanloop naar contractverlenging, wat inwoners en raadsleden willen? Dat besluit moet eind van dit jaar genomen worden. Sluiten, open onder voorwaarden of doorgaan zoals het nu gaat …

Of we bovenstaande tekst willen aanpassen?

Lees alle berichten over AZC Oisterwijk