ondernemers

Misschien komt het nog goed met de blokkendoos op KVL Oisterwijk


Bij de herinrichting van de Oisterwijkse KVL, de voormalige leerfabriek en omliggende terreinen, is al vanaf 2009 gesproken over een passende bestemming, en herinrichting volgens bepaalde sferen, uit vervlogen tijden van de fabriek. De huidige bouw van Boerenbond en supermarkt wijkt daar van af.

Bij de nieuwbouw van dit winkelcomplex is duidelijk het contrast zichtbaar met de bouwstijl van de KVL, zowel historisch als bij de nieuwbouw. Het gehele KVL project en herinrichting van de omgeving van de Ambachtstraat heeft miljoenen gekost. De vraag is of de aanblik van deze nieuwe entree naar het centrum, de aanblik van het historische KVL terrein, en zeker ook de aanblik vanaf de KVL richting dit pand, recht doet aan de oorspronkelijke ontwerpen die de raad afgelopen pakweg 10 jaar voor ogen had.

Het aanzicht aan de ‘voorkant’ van Boerenbond en Lidl (Bron: Moons Architecten)

Overgangsgebied

Bij deze vraagstelling mag opgemerkt worden, dat er vooraf geschetste beelden zijn gepresenteerd in een beeldkwaliteitsplan. Ook is goed te vermelden ondanks dat dit gebied opgesloten zit in de omliggende wegen van het herontwikkelingsgebied, niet als zodanig bij het KVL terrein behoorde. In eerste instantie werden de Boerenbond en ook het achterliggende woonwagenkamp uitgesloten; pas later werd deze locatie voor herinrichting meegenomen. Uit de reacties van de politieke partijen op onze vragen, en tevens uit de presentatie destijds van de architect, blijkt dan ook dat deze locatie gezien wordt als een overgangsgebied. Een soort schakel van oud naar nieuw, van wonen naar winkel en industrie, en omgekeerd. De VVD laat weten dat ze zo’n beeldkwaliteitsplan waarderen, en ook bij andere grote en beeldbepalende projecten graag terugzien in de raad.

Blokkendoos?

Raadslid Rob Mallens (VVD) noemt deze nieuwbouw geen ‘blokkendoos’, een benaming die volgens hem ‘erg gekleurd’ is. Zijn partij collega en tevens fractievoorzitter Ton van de Ven (VVD) spreekt van ‘twee eigentijdse winkelpanden’ en volgens hem heeft de architect deze bijzondere locatie vertaald naar een samenhangend beeldkwaliteitsplan met een geleidelijke verkleuring van industrie op Kerkhoven, naar nieuwe bedrijvigheid aan de rand, naar wonen op het KVL-terrein: ‘Het klopt dat beide bedrijven een groot bouwvolume neerzetten, echter 1-laags en met sobere, transparante en uitnodigende – deels baksteen – gevels aan de zichtzijden.’ Roel van den Bersselaar (PGB) gaat er vanuit dat gebouwd wordt volgens het beeldkwaliteitsplan dat is goedgekeurd, en vindt het nu nog te vroeg om conclusies te trekken. Alex van Assouw (AB) merkt op dat er niemand is geweest die bezwaar heeft gemaakt, hun partij volgt de ontwikkelingen en ‘we ondernemen actie als dit nodig is’. Ook de VVD wacht liever de finale afronding af van de werkzaamheden en oordeelt daarna. ‘We kijken sowieso liever naar de toekomst, gaan niet op de stoel van planologen en architecten zitten en beseffen dat smaken nu eenmaal verschillen.’

Schets van de achterkant, zoals die is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan (Bron: Moons Architecten)

Achterkant

Het zijn grote gebouwen, en in het beeldkwaliteitsplan is er voor de ‘zichtzijden’ ruim aandacht geweest voor het ontwerp. Die ‘look’ lijkt op dit moment aan de ‘achterkant’ anders te zijn; een ‘achterkant’ die voor de nieuwe bewoners op KVL echter ook hun zicht is, dat waar ze vanuit hun nieuwe woning op uit kijken. Maar wie weet, ook aan die kant zijn deze week metselaars begonnen met donkerrode ‘KVL-look’ bakstenen. En daar moeten we de politici gelijk in geven, even afwachten, misschien valt het straks mee en krijgen ook die bewoners een bij hun straat passen look.

Groen

Als het nodig mocht zijn, ziet Frank van de Werdt (CDA) dit wel zitten.

Frank de Werdt (CDA) deelt met ons nog een blik (zie foto) op een project in een andere gemeente: ‘Ik fietste vorige week met mijn vrouw langs de Leidsevaart van Bennebroek naar Zandvoort en kwam daar veel lelijke bedrijvenpanden tegen. Dit bedrijvenpand in Bennebroek oogde wel mooi en was een positieve uitzondering vonden wij.’ En Van de Ven(VVD) opteert voor extra groen: ‘In de afwerking zouden laanbomen en extra groene beplanting deze toegangsweg zeker aantrekkelijker kunnen maken. Zo dat het er prettig wandelen is richting het Oisterwijkse centrum of naar het KVL-terrein. We vertrouwen er echter op, dat onze gemeente en de betrokken ondernemers daaraan hebben gedacht, als Parel in ’t Groen.’