bosch car service

Merkbare verbetering communicatie AZC Oisterwijk


‘Een gebrekkige communicatie over AZC Oisterwijk is steeds groter probleem’, was eerdere deze maand onze conclusie, na het op een rij zetten van diverse communicatie manco’s.

Het betreft communicatie van onder andere het COA, Politie, Gemeente Oisterwijk en de Ketenmarinier over de locatie en gebeurtenissen waar bewoners van het AZC bij betrokken zijn, die vanwege overlast en crimineel gedrag tornen aan het draagvlak in de samenleving. Enkele van die punten zijn ondertussen opgelost.

Antwoorden

Om te beginnen hebben we afgelopen weken ervaren dat, bij incidenten, we van het COA snel en transparant antwoord krijgen. Ze omschrijven wat er is voorgevallen, om hoeveel personen het gaat, wat die personen gedaan hebben, en welke maatregelen er zijn genomen of genomen gaan worden. Op die manier kunnen wij daarmee de inwoners beter informeren.
Wat blijft is dat onze redactie bij een incident buiten de AZC locatie niet altijd weet of daarbij AZC bewoners betrokken zijn, en we dus ook de vragen niet kunnen stellen die nodig zijn om een juist beeld van de situatie rondom het AZC in Oisterwijk te geven. Ook de politie geeft desgevraagd aan dat zij dat niet altijd kunnen, of niet mogen vanwege interne regelgeving. Wat dat betreft blijft het nuttig dat betrokkenen en getuigen dat in voorkomende gevallen doorgeven.

Omwonenden

Het AZC in Oisterwijk (Bron; Google Maps)

Een ander onderwerp was het periodieke omwonenden overleg. Begin 2020 is er een overleg geweest, waarvan wij nu ook een verslag hebben ontvangen. Tevens met de toezegging dat we binnenkort ook het verslag van het overleg in november 2020 ontvangen én dat verslagen in de toekomst binnen twee weken na het overleg opgesteld zullen worden en de aanwezigen dit ontvangen.
Dit overleg betreft meer dan alleen inwoners, ook belangenorganisaties zoals winkeliersvereniging en sportclubs zijn hierbij aanwezig, samen met politie en gemeente. Het aantal inwoners was beperkt; de laatste keer waren er vier aanwezig. Het COA zegt hierover: ‘We zijn hier behoorlijk soepel in, maar willen ook graag dat er zinvol en gestructureerd vergaderd wordt. Daarvoor is het belangrijk dat de juiste betrokkenen aanwezig zijn en dat de groep niet onnodig groot is, zodat iedereen gehoord wordt, mee kan praten en zijn mening kan geven.’
Afgelopen jaar werden enkele inwoners die in de buurt wonen en zich betrokken voelen vanwege hun (on)veiligheidsgevoel niet uitgenodigd, maar COA zegt toe dat deze alsnog welkom zijn en een uitnodiging zullen ontvangen.
Raadsleden en media worden niet uitgenodigd; dat blijft gaan via onder andere een periodiek overleg met de raad (donderdagavond 25 maart 20.00 digitaal te volgen, klik hier) en het (nu sneller) beantwoorden van vragen.

Wat helaas nog blijft, zijn de met vlagen in soms korte en soms langere periodes voorkomende incidenten, veroorzaakt door met name alleenstaande jongeren uit veilige landen die op het AZC in Oisterwijk verblijven. De laatste weken bleken daarbij illegaal op het terrein verblijvende personen betrokken, waarop de controle daarvan is geïntensiveerd.

Wat ook nog blijft zijn enkele overige communicatie vraagstukken, waarover we nog in gesprek zijn met onder andere COA en Politie om die te verbeteren; daarover later meer.

Klik en lees hier alle berichten over het AZC in Oisterwijk