anytime

Goud voor veertig jaar Zonnebloem Oisterwijk


Op 3 februari 2021 bestond De Zonnebloem afdeling Oisterwijk 40 jaar. Tijdens een gesprek thuis bij Gerdie Knevel, de vrijwilliger van het eerste uur, werd zij niet alleen verrast met de uitreiking van de gouden speld, maar werd ook teruggekeken op de voorbije 40 jaar.

Het Nationaal Bureau heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of het mogelijk was een plaatselijke Zonnebloemafdeling op te richten in Oisterwijk. Hiertoe zijn de bezoekgroepen van de katholieke kerken benaderd met de vraag of er interesse was om mee te werken. De Markuskerk, Petruskerk en Levenskerk hebben hier positief op gereageerd, de meeste interesse was er vanuit de Levenskerk. Na een aantal jaar heeft de Hervormde Kerk ook aansluiting gezocht.

Er is een eerste informatiebijeenkomst geweest in Klein Speijck waarbij alle drie de geïnteresseerde bezoekgroepen zijn uitgenodigd. Ook is er middels advertenties in lokale media gezocht naar mogelijke bestuursleden en andere vrijwilligers. En uiteraard was de mond-op-mond reclame ook een belangrijk instrument in deze zoektocht. De tweede bijeenkomst is in de Levenskerk geweest en hier heeft de oprichting plaatsgevonden. Dit heeft voor een speciale band gezorgd tussen de Levenskerk en de Zonnebloem afdeling Oisterwijk.

Om ondersteunende leden te werven, een belangrijke inkomstenbron, is er een geluidswagen/ muziekauto ingezet, gesponsord door de lokale elektronica en witgoedzaak van Amelsvoort. Op 3 februari 1981 was het zover en is de Zonnebloemafdeling Oisterwijk officieel opgericht. Al snel kwam er ondersteuning van de heer Hans van Domburg als districthoofd en daarvan heeft de afdeling tientallen jaren gebruik mogen maken.

Gerdie Knevel verdient goud van De Zonnebloem

De eerste voorzitter was mevrouw Wies van Onna, zij werd al vrij snel opgevolgd door mevrouw Els Struijlaart. Zij is na een heel aantal jaren opgevolgd door achtereenvolgens de heer Piet Boon, mevrouw Harriët de Vries, de heer Eeg Robben en nu mevrouw Elsje Struijlaart. De eerste secretaris was mevrouw Spapens, en ook zij werd al snel opgevolgd, door mevrouw Marlies Koppelaars. Zij is na een heel aantal jaren opgevolgd door achtereenvolgens mevrouw Ineke Vugs, daarna Veronique van Roessel en nu de heer Joop van Ingen. De eerste penningmeester wist Gerdie niet meer. Later is dit mevrouw Rie van de Wiel geworden, daarna Jan Persoon, vervolgens Petra Coehorst en nu Eeg Robben. Over de invulling van bestuurslid bezoekwerk wist Gerdie niet veel meer. Op een gegeven moment was dit Lida ten Kate, dan Gerrie van der Donk en nu Marianne van den Oetelaar.

Gerdie

Gerdie Knevel is vanaf het allereerste begin van de afdeling betrokken geweest, eerst vanuit de Levenskerk, na de officiële oprichting van afdeling Oisterwijk als Zonnebloemvrijwilliger. Zij heeft op heel veel verschillende vlakken haar steentje bijgedragen. Zo is zij al 40 jaar contactpersoon voor de ‘wijk’ Levenskerk, eerst voornamelijk voor het bezoekwerk, al snel ook voor het informeren en uitnodigen van de gasten voor activiteiten en uitstapjes. Ook is zij altijd de gastvrouw/contactpersoon voor de Levenskerk geweest, onder andere voor de vergaderingen en kerstvieringen die daar gehouden werden.

Verder is zij actief (geweest) bij de begeleiding van de gasten tijdens uitstapjes en activiteiten, zoals (twee)jaarlijks terugkerend het bezoek aan de Mariahoeve, de dagboottocht door de Biesbosch, de winkelochtend bij V en D (op maandagochtend speciaal geopend voor de Zonnebloem) , Zon in de Schoorsteen vlak voor Sinterklaas, kerstvieringen in de Levenskerk (met een uitstapje van een aantal jaar naar de Hervormde Kerk) en bingomiddagen. Voor het vervoer van de gasten bij deze activiteiten is er heel lang gebruik gemaakt van personenauto’s, later ontstond de mogelijkheid hiervoor een bus te huren. Zij staat altijd klaar en De Zonnebloem kan van haar op aan, ze is altijd vriendelijk, positief, opgeruimd en behulpzaam.

Gerdie Knevel is vanaf de start, dus al 40 jaar, actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem Afd.Oisterwijk. Buiten Gerdie zijn er nog 27 actieve vrijwilligers welke altijd paraat staan bij de organisatie van activiteiten. Het is echter heel jammer dat de organisatie van activiteiten momenteel helemaal stil ligt vanwege Covid 19. De gasten worden daarom zo af en toe verrast met een bloemetje, een plantje, een kaartje en een puzzelboekje om hen toch het gevoel te geven dat de Zonnebloem afd. Oisterwijk nog wel degelijk bestaat, en dat ze ar allemaal nog steeds bij horen. Ook de viering van het 40 jarig bestaan kan momenteel geen doorgang vinden. Maar, op het moment dat het weer mag en verantwoord is, zullen ze dit zeker op een speciale manier inhalen.