anytime

Gaan woonbeleid lage inkomens en arbeidsmigranten in Oisterwijk dan eindelijk op de schop?


Donderdag werd in de gemeenteraad onder andere gesproken over woningbouw, en met name de huisvesting van arbeidsmigranten en betaalbare woningen. Komt er dan eindelijk beweging in de woningnood situatie?

Wethouder Eric Logister kreeg de nodige vragen op zich af  (Bron: Twitter Eric Logister).

Arbeidsmigranten

De raad was verbaast dat er in Buurtschap Heukelom groepjes van 8 tot 10 arbeidsmigranten worden gehuisvest in twee woningen. Het zou niet passen in die omgeving, en wetende dat de raad bezig is met het opstellen van nieuw beleid, na uitgebreid onderzoek, viel dit niet goed. De panden zijn van een lokale ondernemer, en worden verhuurt ten behoeve van werknemers op een bedrijf op het Oisterwijkse industrieterrein. Partij PrO ziet liever dat deze mensen een fatsoenlijk huis krijgen; VVD heeft aangegeven liever te kijken naar een speciaal hiervoor aangelegd terrein.

In afwachting van het opstellen van nieuw beleid, heeft de raad vorig jaar kamerverhuur en logies voor arbeidsmigranten verboden. Volgens wethouder Eric Logister zijn uitzonderingen hierop mogelijk voor maximaal twee jaar. Inwoners kunnen nog bezwaar maken. Hiertoe hebben inwoners reeds stappen ondernomen (klik hier).

Baerdijk

Het gebied van de kartonfabriek (onder) en de uitbreiding (Boven) waar een nieuw plan voor opgesteld moet worden (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Er waren wat bezwaren, maar het plan is – na pakweg dertig jaar soebatten en meerdere besluiten – door de raad (opnieuw) goedgekeurd. Bij dit plan op de plek van de voormalige kartonnagefabriek aan de Baerdijk komen, zoals verwacht, geen betaalbare woningen, geen sociale woningbouw. Wethouder Eric Logister is van mening dat afdwingen niet kan, het zou bij de ondernemer in zijn opbrengst snijden. Duidelijk werd opnieuw, dat ook hier de in 2018 afgesproken 35% sociale woningbouw niet gerealiseerd wordt. Dat is bij meerdere bouwprojecten het geval, en daarmee ontstaat de indruk dat de raad haar eigen toezegging niet waar maakt.

Betaalbaar

Waar dan wel? De wethouder bevestigde nogmaals – het argument dat vaak gebruikt is en wordt – dat de 35% afspraak telt voor de totale woonopgave, en niet per project. Dat totale beeld laat echter een gat zien. Niet in 2020, maar wel in de jaren daarvoor, en ook in de plannen die klaar liggen is van die 35% niet veel te zien. Daarbij komt, dat wil men het afgesproken percentage halen in het totaal, en er projecten zijn waar geen enkele sociale woning wordt gerealiseerd, andere projecten dus meer sociale woningen moeten bevatten. De vraag is: wie gaat dat betalen?

Een beoogde bouwlocatie ten noorden van de Pannenschuur; ook hier geen sociale woningbouw.

Onderzoek

PIT Onderzoek heeft dat afgelopen periode aangekaart, met name dat de gemeente na ruim twee jaar geen idee heeft of en hoe ze die door de raad afgedwongen 35% halen. Daar komt nu wel beweging in, om te beginnen in een duidelijk overzicht. Immers zonder te tellen, zonder te weten hoeveel woningen er zijn of worden gebouwd, kan je niet sturen, geen juist beleid maken. Zonder de juiste informatie, kan je niet de juiste huizen bouwen. Gemeente Oisterwijk gaat een overzicht maken van de afgelopen tien jaar. Pas dan zal echt goed duidelijk zijn of de raad haar eigen belofte waarmaakt.

Sneller?

Of het bouwen dat ondertussen toch een beetje sneller kan? Nee, helaas. Een verzoek van AB, CDA en PrO om de voorbereidingen voor potentiële grotere bouwlocaties te versnellen, kreeg geen meerderheid. Wat meteen voor een conclusie zorgt, dat de grote hoeveelheid nieuwe woningen nog minimaal 2-3 jaar op zich laat wachten. Tenzij er binnenkort alsnog besloten wordt tot het aanleggen van terreinen met mobiele woonunits voor tijdelijk huisvesting, of het ombouwen van kantoren tot studio’s. Vooralsnog staan die er niet…