bosch car service

Eindelijk komt spoedbouw sociale woningen op agenda Oisterwijkse raad


In reactie op ons artikel over het uitblijven van snel en goedkope woningbouw, en met name de acute woningnood en het voorzien in tijdelijke woonunits, komt het onderwerp binnenkort op de politieke agenda. Carlo va Esch (PGB) laat weten dat ze dit deze week bij de andere partijen en het college (Burgemeester en wethouders) gaan aankaarten.

Partij Gemeente Belangen schitterde afgelopen week in afwezigheid, in ons bericht over het enorme probleem dat diverse inwoners hebben als ze hun woning noodgedwongen moeten verlaten. De diverse middelen en aanpak zijn gebaseerd op enig uitzicht op woonruimte, maar dat uitzicht is al jaren weg, ontbreekt of is onbetaalbaar. ‘Wij vinden het zeker de moeite waard om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Daarom zijn wij van plan om samen met het college en de andere partijen een bijeenkomst te organiseren waarin we de problematiek in beeld brengen en met elkaar op zoek gaan naar oplossingen.’

Een studio die snel en goedkoop geplaatst kan worden met een vereenvoudigde gemeentelijke besluitvorming … (Bron: Mybase)

Tot nu toe ging het in de politiek vooral over bouwen van woningen. Discussie over waar, welke typen woningen er nodig zou zijn en welke kosten (of mindere opbrengsten) daarmee gemoeid zijn. Van werkelijk bouwen kwam het niet of nauwelijks. De projecten die nu in de pen zitten laten nog jaren op zich wachten, en die tijd hebben een aantal inwoners niet. Soms vanwege financiële nood; soms ook omdat ze door de gemeente uit hun volgens hen illegaal bewoonde ruimte of vakantiewoning worden gezet.

Geertje Mink (CDA) liet aanvullend in reactie op hetzelfde artikel nog weten, te denken aan de zogenaamde kruimelregeling.’Om irritante bestemmingsplanwijzigingen te voorkomen en de tijd te beperken is er een kruimelregeling ontworpen. Het woord kruimel zou aangeven dat het om kleine zaken gaat maar met deze regeling kun je bijvoorbeeld een kantoorgebouw transformeren tot wonen en daarmede substantieel eenheden toevoegen.’ Ook ziet Mink mogelijkheden voor 1-2 persoons huisvesting die door meerdere bedrijven worden aangeboden in diverse mooi uitziende en functioneel ingerichte woonunits, tijdelijk te plaatsen op bijvoorbeeld braakliggende toekomstige bouwlocaties. ‘Voorbeelden genoeg waarbij de uitstraling niet saai is zoals weleens gedacht wordt.’

Het nu door PGB voorgestelde overleg, moet in tegenstelling tot eerdere gesprekken gaan om realisatie van woningen op de korte termijn. Een mogelijkheid die er al jaren is, bijvoorbeeld met ombouw van kantoorpanden of plaatsen van tijdelijke mooie woonunits. Er werd in de lokale media afgelopen jaren al meerdere keren over gepubliceerd, en de politiek lijkt nu wakker te worden. Van Esch: ‘We kaarten dit komende week aan bij college en de andere partijen.’

Klik en lees hier over woningnood en noodzaak tot snelle aanpak