bosch car service

Een jaar lang corona in Oisterwijk, een ongewenst jubileum (deel 6)


5 maart werd in Oisterwijk de eerste coronabesmetting geconstateerd. Samen met een aantal inwoners blikken we deze week terug.Hele treurige en hele mooie ervaringen kwamen dit bijzonder turbulente jaar voorbij, met ongewenste impact en tegelijk ook veel gewaardeerde hulp aan elkaar. U leest over een jaar met ups en downs.

Een jaar lang corona in Oisterwijk, een ongewenst jubileum

Piet Gelden – Vrijwillig hulpverlener in Moergestel

Piet Gelden – Vrijwillig hulpverlener in Moergestel

Corona was een jaar van afzien, maar meer nog bemoedigend voor de toekomst! Het was allemaal anders, we waren meer op onszelf teruggeworpen, we leefden in onze eigen bubbel, we werden continue geconfronteerd met zo veel noodzakelijke, nuttige maar soms ook voor ons gevoel overdreven regels. Maar ook we hielden contact met elkaar, bemoedigden elkaar en hielpen waar mogelijk elkaar. En we bleven vol vertrouwen ons steeds voorbereiden op het leven na corona. Plezierig was ook weer dat we meer tijd hadden voor ons zelf, onze (klein)kinderen en voor wandelen, spelletjes en zelfs schaatsen. Heerlijk toch ?

Dit Corona-jubileum wil ik aangrijpen om al die vrienden, vrijwilligers dorpsgenoten te informeren over het hoe en wat waarmee we nu en zeker straks weer van doen hebben. De Buurtgenoten konden niet zo breed en uitnodigend als voorheen zich inzetten voor hen die daar behoefte aan hadden. Maar onopvallend ging de hulpverlening door via individuele bezoekjes, bemoedigende telefoontjes en spontane hulp. Veel van de vrijwilligers van het Vrijwilligersvervoer waren toch bereid en onder strikte voorwaarden anderen te vervoeren naar noodzakelijke bezoekjes aan artsen, therapeuten etc.

De mannenwandelgroep Moergestel bleef toch er op uit gaan om het wandelknooppunten netwerk te controleren en gebreken te verhelpen zodat de vele wandelaars de mooiste routes konden blijven vinden. Tot drie maal toe moesten de zwemlessen voor de allerkleintjes worden opgeschort. Maar gelukkig kon een aantal kinderen toch nog hun a of b diploma behalen. De vrijwilligers van het project Heartsafe bleven waakzaam ook al konden de cursussen even niet doorgaan en moest in noodsituaties reanimeren met of zonder de AED maar zeker  zonder beademing beperkt doorgaan.

Maar veel kon toch met veel succes worden georganiseerd  zoals: de bezorging door de Mannnenwandelgroep op 160 adressen van  nieuwjaarswensen en een kleinigheid van de gemeente  als dank voor het vele vrijwilligerswerk binnen ons dorp. Verder de actie van de gratis  energiebonnen voor kleine energie besparende producten voor hen die er niet zelf voor konden zorgen. Er werden 117 bonnen aangevraagd die binnenkort aan huis worden bezorgd.

Ook de hulp die nodig bleek te zijn voor ouderen die problemen bleken te hebben met de rookmelders die vorig jaar bij hen zijn geïnstalleerd. Ondanks een garantie van 10 jaar op deze apparaten bleken ze niet zo lang goed te functioneren. Van de 180 die er door vrijwilligers werden geplaatst bleken deze op minstens 20 adressen niet te werken. Ook hiervoor waren vrijwilligers bereid hulp te bieden.

We hopen met ons allen dat we deze unieke, maar voor velen moeilijke periode  na dit eerste jaar spoedig achter ons kunnen laten. Daar hebben we alle vertrouwen in zodat ieder weer de hulp en aandacht kan ontvangen en verlenen die gewenst is. En we gaan er van uit dat al die vrijwilligers die zich in de voorbije jaren belangeloos hebben ingezet voor anderen ook dan weer hiertoe bereid zijn. Natuurlijk zijn ook nieuwe en jonge vrijwilligers dan weer van harte welkom. Daar rekenen we op.

Klik en lees hier alle verhalen uit deze serie