brabantspronkjuweel

Dorpsraad Moergestel boos op regeringspartijen


Afgelopen donderdag sprak fractievoorzitter, raadslid en PGB coalitielid Carlo van Esch, op een verzoek om te starten met de voorbereidingen van nieuwsbouw op Oostelvoortjes II in Moergestel, de woorden: ‘We kunnen niet zomaar in het wilde weg een gebiedsvisie gaan maken…¬† … eerst denken, dan doen.’

PrO, CDA en AB zijn van mening dat de woningnood schreeuwt om, parallel aan andere plannen en een nieuwe woonvisie, te starten met het grote gebied in Moergestel, alwaar veel huizen gebouwd kunnen worden. Door daar nu met planvorming te starten, zou er over pakweg 3-4 jaar gewoond kunnen worden; door dat uit te stellen, duurt het vanzelfsprekend langer. Het opstellen van een gebiedsvisie is een zorgvuldig proces, om te komen tot een plan met wat en hoe daar gerealiseerd kan worden. Daarbij komt veel ‘denken’ aan bod.

Boos

Beoogde uitbreiding van de wijk Oostelvoortjes, rechts van de huidige bebouwing (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Wil Oerlemans heeft in een brief namens de Dorpsraad Moergestel laten weten dat de reactie van Van Esch, en het tegen stemmen van de coalitiepartijen (PGB, VVD, D66) verkeerd is gevallen. Het verontrust hen omdat ‘de Oostelvoortjes II al 30 jaar lang een mogelijke bouwlocatie is, die zelfs nog stamt uit de zelfstandige gemeente Moergestel.’ Maar ook het centrumplan uit 2007 is nog niet gerealiseerd en de vertraging met de (her)invulling van de Bienekebolders stuit op onbegrip, met name ook omdat in de voorwaarden daar ‘niets is opgenomen over een speculatiebeding noch van sociale huurwoningen, zaken die van levensbelang zijn voor de levensvatbaarheid van Moergestel.’

Nihil

In Moergestel zijn de laatste 15 jaar amper of geen sociale huurwoningen gerealiseerd. Nu er ook met de nieuwe regeringspartijen geen snelheid volgt, deze plannen worden weggewuifd met ‘eerst denken’ wil de dorpsraad nogmaals benadrukken dat het voor Moergestel van groot belang is om betaalbare woningen te bouwen voor starters en jongeren. ‘Hoeveel plannen, rapporten, onderzoeken en woonvisies zijn er nog nodig om beweging in de bouwactiviteiten te krijgen? Tijd genoeg ook gehad om over na te denken lijkt ons!’

Wethouder
Voormalig wethouder Eric ten Brink (AB), die in de vorige raadsperiode de bouw overigens ook niet los kreeg, reageerde op bovenstaande. Een reactie die we u niet willen onthouden: ‘Eerst de woon visie eind 2021, dan gebiedsinrichting eind 2022, dDan bestemmingsplan wijzigen eind 2023, tussendoor gronden aankopen, verkoop gronden aan ontwikkelaar eind 2024, beginnen met de eerste woningen in 2025 als er geen bezwaar is gemaakt, misschien eerste bewoners 2026. Met een beetje wil kan dat sneller zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Maar ja wat moet er dan in de volgende kampanje komen te staan…?’