baderie

De schijnheiligheid druipt af van Oisterwijkse politiek en hun woningbouw


In de raad iets tegen houden, om vervolgens in de media te zeggen dat je het wél wil, het lijkt enorm op het ‘not invented by me’ syndroom, ofwel, ‘ik heb er mijn plasje nog niet over gedaan’. Lees achtereenvolgend het ‘kijk eens wat we al bereikt hebben’ van partij PGB (samen met VVD en D66 in de coalitie/ regering), met daarop de ‘schijnheiligheid’ verklaring van AB en CDA, (samen met PRO de oppositie partijen).

Hoe versnellen we woningbouw?

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, zo ook in onze gemeente. Er is vooral een gebrek aan goedkope huizen. Juist daardoor is het moeilijk voor onze jeugd om in onze dorpen aan een betaalbaar onderkomen te komen. Dit geldt ook voor de minder bedeelde ouderen. Voor een oplossing van dit probleem wordt uiteraard met een schuin oog gekeken naar de politiek. Want de grote vraag is dan, hoe gaan we dit tij in hemelsnaam keren?

Carlo van Esch en Marieke Moorman bij Moers Midden, trots op wat ze al bereikt hebben (Bron: PGB Oisterwijk).

Wél gebouwd

Laten we eerst kijken wat er wél is gebouwd. Want het beeld is dat er afgelopen jaren niet of nauwelijks is gebouwd. Of dit waar is op basis van de cijfers, is echter niet geheel duidelijk. Feit is in ieder geval dat de afgelopen jaren wel degelijk op diverse plekken woningen zijn of worden gerealiseerd. Denk aan KVL, Pannenschuur Buiten en De Wingerd in Oisterwijk, Moers Midden, Korenkwartier en Van Bommelhof in Moergestel en Hasselbraam en Leypad in Haaren. Maar net zoals in de rest van Nederland is er toch een enorme woningnood.
De raad wil écht wel
Alle partijen in de raad zijn voor meer woningbouw, liefst zo snel mogelijk. En ze zijn ook allemaal van mening dat tenminste 35% hiervan in het betaalbare segment moet zijn. Van onwil is dus geen sprake, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Het gevoel dat het lang duurt, is onmiskenbaar. De vraag is dan wat er gedaan kan worden om toch te versnellen. Dat lukt in ieder geval niet door elkaar verwijten te maken of te wijzen naar het verleden. Dit kan vooral door samen te zoeken naar oplossingen. Ons idee is dat we daarvoor zo snel mogelijk met elkaar rond de tafel gaan. Dan bedoelen wij in eerste instantie alle politieke partijen en het college. En daarna ook met anderen. Samen weet je meer en samen bereik je meer.
Suggesties
Vanuit PGB willen we alvast een paar suggesties doen. Dan denken wij onder meer aan tijdelijke woningbouw en aan ‘tiny houses’. Als we naar Moergestel kijken, zijn er wellicht mogelijkheden om iets te doen op Scheerman Zuid (achter de molen); die grond is namelijk al van de gemeente. Ook zien wij kansen om starters te huisvesten in Nieuwenhof, zoals eerder ook is gebeurd bij Antoniushuis. In Haaren ligt een stuk grond van de gemeente aan de Tempeliersweg. Wellicht biedt ook Haarendael kansen. In Oisterwijk denken we uiteraard aan De Leye. Daarnaast zien wij tijdelijke mogelijkheden op Den Donk op de hoek met de Hoevenseweg.
Doorpakken
Het liefst zouden we dus morgen de eerste steen leggen. Maar iedereen zal begrijpen dat dit niet helemaal realistisch is. Een huis bouwen kost nu eenmaal tijd. Zeker als het niet je eigen grond is! Je moet immers eerst een plan maken en de wettelijke procedures doorlopen. En dan is ook altijd nog de vraag wat de buren ervan vinden. Maar we kunnen wel kijken wat wel mogelijk is om door te pakken. Vanuit een positieve insteek samen snel aan de slag dus.
Meedenken?
Mocht je vanuit deze positieve insteek ideeën hebben op welke manier we de woningbouw in onze gemeente kunnen versnellen, dan houden we ons aanbevolen. Meld je dan via info@partijgemeentebelangen.nl. Die kunnen we dan alvast meenemen in het vervolg. Ook dat is de Kracht van Samen!
Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)

De schijnheiligheid druipt er van af

In de raadsvergadering van 18 maart 2021 werd een motie van AB, CDA en PRO, die versnelling wilde aanbrengen in de voorbereidingen van bouwplannen voor Oostervoortjes II en Pannenschuur VI, door de coalitie de grond in geboord. Wij hebben nog geen (woonzorg-)visie en bij gebrek aan visie moeten we pas op de plaats maken, aldus de coalitiepartners.
Groot was dan ook de verbazing toen coalitiepartner PGB ineens via Facebook liet weten, dat ze er wel degelijk een visie op de woningbouw op na houden. “Hoe versnellen we de woningbouw” staat er – veelbelovend – boven deze Facebook publicatie.

Schijnheilig

Geertje Mink (CDA) en Inge van Beers (AB) trekken samen op tegen ‘schijnheiligheid’ …

Na een opsomming van in het verleden gerealiseerde bouwprojecten om daar mee aan te tonen, dat het allemaal nog niet zo slecht is gesteld met de woningbouw in Oisterwijk, stelt PGB dat het niet aan de Gemeenteraad ligt dat er niet meer en sneller gebouwd wordt. Elkaar verwijten maken helpt daar niet bij, maar wél samenwerken. We moeten samen zoeken naar oplossingen, opdat de woningbouw tóch kan worden versneld. Waarom dan tegen de motie werd gestemd, laat Carlo van Esch in het midden, schijnheilig!

Praten
Daarom heeft PGB een idee ontwikkeld: laten we zo snel mogelijk met de politieke partijen en het college rond de tafel gaan en daarna ook met anderen. Dus wederom geen concrete stappen, wéér praten. Zelf heeft de partij wel wat ideeën om in te brengen: tijdelijke woningbouw en tiny houses. Verder gaat de visie van PGB niet. Ze reppen met geen woord over sociale woningbouw in Moergestel. Vandaar de oproep om ideeën aan te dragen hoe de woningbouw in Oisterwijk versneld kan worden. AB, CDA en PRO hadden het idee om de voorbereidingsprocedures te verkorten/versnellen. Maar dat ging PGB te snel en dus stemden ze tegen de motie. Oók schijnheilig met als gevolg: geen sociale woningbouw voor onze jongeren!
AB en CDA roepen daarom de coalitie nu op om, zoals toegezegd, écht te gaan samenwerken, zeker als het een nijpend probleem als de woningbouw betreft. Dus PGB geef vol gas als het om woningbouw gaat en laat het samenwerken niet ontaarden in nog meer praten. GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

Kortom nu DOORPAKKEN!

amens:
Inge M.J. van Beers
Fractievoorzitter Algemeen Belang
&
Geertje Mink
Fractievoorzitter CDA-gemeente Oisterwijk