lezing goed oud worden

COA verliest draagvlak bij inwoners en college voor AZC Oisterwijk


Burgemeester Hans Janssen heeft opnieuw een waarschuwing uitgedaan naar het COA, waarin hij benadrukt dat het COA zich aan de afspraken moet houden, omdat anders het draagvlak voor het AZC in Oisterwijk verzwakt.

Als dat draagvlak er nog is, dan is dat er voor de echte hulpzoekende vluchtelingen uit oorlogsgebieden of landen waarin de persoon in kwestie wordt onderdrukt of erger. Het draagvlak wordt verzwakt door overlast gevende asielzoekers, veelal uit veilige landen, die weinig te verliezen hebben en niet terugdeinzen voor criminaliteit. Een van de afspraken met COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is dat overlastgevers stevig worden aangepakt, en altijd worden overgeplaatst.

Noodgedwongen door de bosjes, want toegang krijgen we niet, en ook dit zou COA liever niet zien (Foto: Toby de Kort).

Uit een memo van de burgemeester aan de raad van Oisterwijk, blijkt ‘In de praktijk echter dat dit niet altijd wordt gedaan’. Volgens uitleg zou er bij met name overlastgevende minderjarigen (AMV’ers) vaak te beperkt mogelijkheden zijn om een dergelijke overplaatsing te realiseren.

Burgemeester Hans Janssen heeft het bestuur van het COA schriftelijk gewezen op de verplichtingen uit de bestuursovereenkomst. Hij heeft nogmaals benadrukt dat een gedegen aanpak van overlastgevers cruciaal is in het behouden van draagvlak voor een AZC in Oisterwijk. Een waarschuwing die hij recent ook heeft gegeven omtrent de informatieplicht over veranderingen op het AZC, toen een klokkenluider het nieuws moest brengen en de raad en inwoners onvoldoende waren geïnformeerd.

Mocht het COA niet voor voldoende aanpassing zorgen, dit naar het oordeel van de gemeenteraad, dan loopt men het risico dat het AZC in Oisterwijk alsnog dicht moet. Eind dit jaar volgt hierover een evaluatie. Onder andere VVD Oisterwijk liet deze week weten van de beloofde positieve ontwikkelingen nauwelijks iets te  merken. ‘De veiligheid van onze inwoners – en die van bewoners van het AZC – staat voorop. Bij aantoonbare ernstige en aanhoudende overlast weegt het voorkomen daarvan zwaarder dan het openhouden van het AZ.’

Bij het Raadsplein overleg van donderdagavond staan diverse bespreekpunten over het AZC op de agenda en zullen er door raadsleden ook vragen gesteld worden.

Lees alle berichten over AZC Oisterwijk