anytime

Burgemeester Oisterwijk spreekt over rondpompen criminele asielzoekers AZC Oisterwijk


Burgemeester Hans Janssen heeft donderdagavond in gesprek met raadsleden aangegeven te balen van de incidenten. Vanwege teveel asielzoekers kan COA zich niet aan de afspraken houden. Het zorgt voor opnieuw toename van agressie.

Rondpompen

Volgens Janssen doet COA wat ze kunnen, maar zitten de AZC’s overvol. Daardoor worden overlastgevende criminele asielzoekers niet altijd overgeplaatst, zoals wel heel duidelijk als voorwaarde werd gesteld voor het open blijven van AZC Oisterwijk. En komen deze overlastgevers soms na overplaatsing ook weer terug. Die overvolle AZC’s zijn volgens de burgemeester ook de reden, dat er niet alleen de afgesproken ‘kansrijke vluchtelingen’ in Oisterwijk worden opgevangen, maar ook de zogenaamde Top-X kandidaten, de asielzoekers met verkeerde intenties. Er volgt binnenkort een gesprek met COA over dit onderwerp, omdat het draagvlak vanwege dergelijke situaties afneemt.

Tweeling

Noodgedwongen door de bosjes, want toegang krijgen we niet, en ook dit zou COA liever niet zien (Foto: Toby de Kort).

Ook gaf Janssen uitleg over de fouten in de overeenkomst. De evaluatiedatum die vermeld stond op 2020, had 2021 moeten zijn. Het was een typefout. En ook het woord ‘Kansrijke vergunninghouders’ dat vervangen had moeten worden voor ‘kansrijke vluchtelingen’ was een vergissing. Dat die vergissing al een jaar bekend is, daar repte de burgemeester niet over. Dat contract zou intern beschikbaar zijn, maar was nooit aan de raad toegezonden, die hadden nog een ‘tweeling-document’. Over het totale gebrek aan communicatie met onze redactie werd geen woord gesproken. Wel beloofde hij dat het juiste contract aan de raad zal worden toegezonden.

Bewijs

Janssen moest erkennen dat de aanpak ook achterblijft vanwege gebrek aan bewijs. Voor de strengere aanpak is dat nodig, en ook voor de vervolging. Het recent geplaatst camerasysteem helpt wel, maar is voor bewijslast niet voldoende, omdat gezichten niet herkenbaar zijn. Het was de reden dat recente aanhouding juist vanwege het camerasysteem is gelukt, maar vervolging gestaakt moest worden vanwege gebrek aan scherpe beelden.

Tot slot gaf de burgemeester uitleg waarom er recent met 8 in plaats van 4 wagens naar een incident op het AZC werd gereden. Dit was vanwege een quarantaine situatie; alle agenten moesten alleen in de auto. Inge van Beers (AB) merkte op dat ook 4 wagens, ofwel 8 agenten erg veel was. De burgemeester gaf daarop aan dat de politie dit per geval bekijkt, op basis van een inschatting van het incident. Aan onze redactie heeft de politie echter aangegeven dat deze altijd met 4 wagens/ 8 agenten aanrijden, omdat bij eventueel benodigde assistentie aanrijden vanuit Tilburg te lang duurt.

Raadsleden hebben ons al laten weten in de eerstkomende raadsvergadering hierop terug te zullen komen…

Lees alle berichten over AZC Oisterwijk