genieten

AZC Oisterwijk krijgt een meedoen balie


Meedoen bevordert het welbevinden en de gezondheid van iedereen, dat geldt ook voor de bewoners van een AZC. Speciaal daarvoor is een balie ingericht.

Door mee te doen vergroten ze hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur, doen ze werkervaring op en komen ze in aanraking met Nederlanders. Vaker meedoen, het liefst in de directe omgeving, daar draait het om in het AMIF-project ‘Participatie en taal’. Sinds een aantal weken zijn het COA en ContourdeTwern in Oisterwijk druk bezig om vorm te geven aan dit project door middel van het opzetten van een #Meedoen-balie. Dat doen de twee organisaties niet alleen. Gelukkig hebben een aantal organisaties, maar ook vrijwilligers uit de omgeving zich al gemeld om de inwoners van het AZC vaker mee te laten doen in de Oisterwijkse samenleving.

Mooie projecten

Een van de ‘meedoeners’

Een aantal projecten en acties zijn inmiddels van start gegaan. Zo is een groep bewoners actief bezig als Zwerf-Afval-Pakker in de omgeving van het de opvanglocatie. Ze worden daarbij ondersteund door een ervaren Zwerf-Afval-Pakker uit Oisterwijk zelf. Samen maken ze de omgeving schoon. Een andere groep bewoners is bezig met het bakken van koekjes. Binnenkort worden deze koekjes uitgedeeld in de straten rondom het AZC. Het recept wordt er bijgeleverd. Een gezellig praatje als ze aan de deur komen is voor deze bewoners de mooiste tegenprestatie.

Een aantal bewoners zijn kaarten aan het tekenen en schilderen. Deze kaarten worden meegestuurd naar het nieuwe adres van bewoners die uitstromen naar een woning in Brabant. Zo zorgen ze voor elkaar en hebben ze warm welkom in hun nieuwe woonomgeving. Alle bewoners van het AZC hebben een app aangeboden gekregen waarmee ze de Nederlandse taal digitaal kunnen oefenen. Zeker in deze tijd waarin live bijeenkomsten lastig te organiseren zijn, is een app een ideale manier om de taal naar een hoger niveau te krijgen.

Op individueel niveau zijn er ook al wat successen te benoemen van de #Meedoen-balie. Zo heeft een bewoner een sollicitatiegesprek kunnen oefenen, is een bewoner vrijwilliger geworden bij de buurtpreventie, werd iemand op gang geholpen bij het leren voor het theorie-examen voor het rijbewijs en is er een koppeling gemaakt met een taalvrijwilliger om digitaal de taal te oefenen. Kortom: ondanks de beperkingen door corona kan er veel.

Aanbod
Er zijn nog veel meer plannen voor de #Meedoen-balie in Oisterwijk. Daar zoeken ze nog wel mensen en organisaties voor. Dus, kunt u wat extra handjes gebruiken of wil je vrijwilliger worden?  Bel of mail Tanja Pieters via 06-83614509 of tanjapieters@contourdetwern.nl

Klik en lees hier meer berichten over het AZC in Oisterwijk