banner

Raad krijgt laatste woord over omstreden bouwwerk museum Van Riel Heukelom


Aan en rondom de boerderij aan de Laag Heukelomseweg 3 in Heukelom, beter bekend als Monument Van Riel, zijn diverse illegale bouwwerken geplaatst, zo is de gemeente van mening. De gemeente heeft eerder bekeken wat daarvan gelegaliseerd kan worden.

Een van de bezienswaardigheden is het winkelinterieur, dit deel is wel toegestaan (Foto: Els Oomis)

De eigenaren van het Monument Van Riel in Heukelom, bekend om hun museale verzameling van curiositeiten, hebben naast de boerderij een theehuis gebouwd, in hun zo kenmerkende curiose stijl.

Voor een deel is het gebruik als museum vorig jaar door de gemeente een vergunning afgegeven voor vijf jaar, inclusief ondersteunende horeca. In die periode moet blijken of en hoe het museum functioneert in haar omgeving. Het aantal bezoekers is van de beoogde 15.000 teruggebracht naar 5.000. Er is een stichting opgericht zonder winstoogmerk, en de familie heeft aangegeven geen inkomsten nodig te hebben uit de activiteiten. Daarmee zou dit aantal voldoende zijn. Gedurende de pilotperiode van vijf jaar wordt gemonitord of Van Riel zich houdt aan de vergunningsvoorwaarden en geen overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld geluidsoverlast of parkeeroverlast. Wanneer sprake is van herhaaldelijke overtreding van vergunningvoorschriften of van het veroorzaken van overlast, kan worden besloten om de tijdelijke vergunning in te trekken.

Illegaal

Het gebouw dat als ‘tuinsieraad’ staat aangemerkt is en blijft volgens het college (Burgemeester en wethouders)  nog steeds illegaal en voor de uitvoering van bovenvermelde activiteiten onnodig. Hierop loopt een handhavingsprocedure. Hierbij moet opgemerkt worden dat het ‘tuinsieraad’ een bouwwerk betreft van enkele verdiepingen hoog en een dermate oppervlak dat volgens de gemeente niet passend is. Het bouwwerk zou formeel niet voldoen aan de bouweisen en moet volgens de gemeente worden afgebroken. De eigenaar heeft vorig jaar tegen het eerdere besluit van de gemeente bezwaar gemaakt, echter heeft het college dit bezwaar deze week verworpen.  Het college legt dit nu voor aan de raad, die krijgen het laatste woord.

Enkele eerdere filmpjes over deze locatie, met het museum dat wel is toegestaan, en het gebouw dat ‘tuinsieraad’ is genoemd welke niet is toegestaan: