ondernemers

Gemeenteraad Oisterwijk kan wijkcentra en dorpshuizen steunen


Het Oisterwijks college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om 275.000 euro beschikbaar te stellen voor culturele instellingen en dorpshuizen.

Activiteiten in wijkcentra konden niet doorgaan (Foto: Iris de Groot).

Maatschappelijke partners, zoals onder andere culturele instellingen en dorpshuizen, die op 31 december 2020 in onze gemeente gevestigd waren, kunnen vanaf heden al een aanvraag voor subsidie indienen voor extra gemaakte kosten en voor gemiste inkomsten door de coronamaatregelen. De raad beslist hierover op 18 maart.

Bij de beoordeling van de aanvragen kijkt de gemeente of er al compensatie is geweest vanuit bijvoorbeeld het Rijk en of er ook voordelen zijn geweest door corona bij deze organisaties. De maximale aanvraag per aanvrager bedraagt euro 75.000. Subsidie aanvragen is via het subsidieportaal van de gemeente Oisterwijk.

Haaren valt buiten deze regeling, omdat in Haaren in 2020 al uitvoering is gegeven aan vergelijkbare steun.