banner

AB Oisterwijk wil snelle aanpak horrorkruispunt


Afgelopen week was het weer raak! Twee aanrijdingen met letselschade op het kruispunt van het Stroomdalpad en de Baerdijk in Oisterwijk. Twee actuele ongevallen die zich aansluiten aan de ellenlange lijst van incidenten op het kruispunt. ‘Voor Algemeen Belang is en was de maat vol, daarom dringen wij aan op een snelle plaatsing van stoplichten,’ aldus Gortie Bekkers namens Algemeen Belang.

Stoplichten

Al vele jaren zijn er opvallend veel meer dan gemiddeld aantal aanrijding op de Baerdijk in Oisterwijk (Foto: Toby de Kort).

In de loop van de tijd zijn vele maatregelen genomen om het aantal ongevallen op dit horrorkruispunt te verminderen, helaas zonder voldoende resultaat. ‘De huidige situatie zoals we die kennen met stopborden in combinatie met de -haast onleesbare- bewustwordingsborden blijkt niet voldoende te werken. Wij willen daarom, ter bescherming van het fietsverkeer en ter voorkoming van verdere ongelukken, dat het verkeer geregeld gaat worden met stoplichten, duidelijker kan niet. Stoplichten werken ideaal op complexe en drukke verkeerspunten, zoals ook te zien is aan de Moergestelseweg.’

Onderzoek

Recent onderzoek van de lokale media, en dat in het verleden, heeft laten zien dat automobilisten nauwelijks stoppen voor de toch opvallende stopborden. De nieuwe – zoals AB aangeeft niet erg opvallende – bewustwordingsborden die wethouder Dion Dankers vorig jaar heeft laten plaatsen hebben hier geen verandering in gebracht. Daarnaast vraagt AB nu ook om de verlichting te verbeteren zodat fietsers beter gezien worden.

Algemeen Belang doet een dringend beroep op de andere partijen in de raad om hen te steunen bij een motie (opdracht aan college) zodat ze samen een streep kunnen zetten onder de lange serie ongevallen.

Update

Een woordvoerder van het Oisterwijks college (Burgemeester en wethouders) laat weten : ‘Waar verkeersdeelnemers elkaar kruisen, kun je aanrijdingen nooit met zekerheid voorkomen. De enige manier waarop je zeker weet dat er geen aanrijdingen meer ontstaan, is als de verkeersdeelnemers elkaar niet meer tegenkomen. Denk aan het afsluiten van wegen of het aanleggen van een tunnel. Dat is echter niet altijd wenselijk c.q. haalbaar. Op dit moment zijn geen concrete aanpassingen gepland. In het kader van de planvorming bij de Leye bekijken we wel wat we hier nog kunnen doen. Ondertussen blijven wij ons richten op bewustwording en gedragsbe├»nvloeding.’