brabantspronkjuweel

Willekeur bij geheimhouding benoeming Oisterwijkse wethouders


Wethouders, ze dragen zorg voor de uitvoering van wat de raad, en daarmee wat de inwoners willen. In Oisterwijk hebben we er drie van. Personen met een grote verantwoordelijkheid in belangrijke functies. Mogen inwoners de argumenten weten waarom een groot deel van de raad hun benoeming niet steunt?

 

Dion Dankers (PGB)

In een transparante verantwoording aan de kiezers (dat willen alle raadsleden) is eerder en met regelmaat geopperd om wethouders te selecteren aan de hand van een duidelijk profiel en openbare sollicitatie. Daarop volgt in dat geval een benoeming gebaseerd op competenties, getoetst door een sollicitatiecommissie. Een dergelijk proces werd bijvoorbeeld gevolgd bij de selectie van wethouder Stefanie Vatta. Inge van Beers (AB): ‘AB vindt het heel belangrijk om kundige mensen een wethouderspositie aan te bieden. Een profiel en sollicitatie zoals bij mevr. Vatta heeft daarom onze absolute voorkeur.’ In het benoemingsproces van afgelopen weken ontbrak het aan een dergelijke procedure. Niemand weet welke inhoudelijke criteria er zijn gesteld aan deze wethouders, anders dan dat ze verbonden zijn aan de drie coalitiepartijen.

Procedure

‘De coalitiepartijen (PGB, VVD, D66 – Red.) hebben uiteraard vooraf intensief en uitvoerige gesprekken gevoerd met de drie kandidaten. Daaruit is unaniem de conclusie getrokken dat ze geschikt en benoembaar zijn,’ aldus Ton van de Ven (VVD). Volgens hem zijn ‘de heren Dankers en Logister reeds ervaren in het wethouderschap’. Over hun VVD-wethouder Anne Cristien Spekle laat hij weten ‘dat zij, na haar universitaire juridische opleiding, gedurende ruim 10 jaar uitvoerig is getraind en voorbereid via de Regionale VVD masterclasses en de verdiepende landelijke VVD-kadertraining.’

Carlo van Esch (PGB): ‘We hebben onder meer gekeken naar kennis, ervaring en lokale betrokkenheid, maar ook naar de mogelijkheden om een team te vormen.’ Desgevraagd geen sollicitatieprofiel, functieomschrijving en CV’s om aan u te tonen. Wel zijn alle partijen in gelegenheid gesteld de drie kandidaat-wethouders vooraf te spreken, zo laat Van de Ven weten.

Beperkt

Anne Cristien Spekle (VVD) (Foto: Chris van den Bijgaart).

De steun van de raad aan deze drie kandidaten was beperkt. Anne Cristien Spekle kreeg 16 stemmen; Dion Dankers en Eric Logister ieder slechts 14. Met name dat laatste aantal is krap. Onbekend is waarom de raadsleden die geen ‘voor’ op hun briefje hebben geschreven, hun vertrouwen niet hebben gegeven aan deze wethouders. Het individuele stemgedrag wordt vanwege vertrouwelijkheid besloten gehouden. Bewust werd daarom door onze redactie niet gevraagd naar het individuele stemgedrag, maar naar inhoudelijke argumenten. Dat moeten belangrijke argumenten zijn, aangezien maar liefst 8 respectievelijk 6 van de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordigers in hun zorgvuldige afweging hun steun aan deze wethouders niet geven.

Geheim

Volgens Myrte Hesselberth (PRO) is het niet gepast; Inge van Beers (AB) ziet het nut er niet van in en hun beider oppositie-collega’s van het CDA hebben geheel niet gereageerd. Vreemd is echter dat we uit de mond van VVD-er Ton van de Ven wel mogen weten dat de coalitiepartijen (VVD-PGB-D66) unaniem voor zijn! Hij maakt er geen geheim van hoe de drie coalitiepartijen over de benoeming van deze wethouders denken.

Als het om positieve argumenten én ‘voor’ gaat mag iedereen het weten; de argumenten van de acht raadsleden die geen voorstander waren bij de benoeming van deze voor ons zo belangrijke personen krijgen we niet.

Nieuwkomer in Oisterwijk is Eric Logister (D66).