anytime

Wethouder Oisterwijk over duurzaamheid


De kersverse Oisterwijks wethouder Eric Logister vertel over hoe belangrijk duurzaamheid is voor de gemeente Oisterwijk:

Duurzaamheid doe je zo!

“Dat we duurzamer moeten leven en produceren, daar kan niemand meer omheen. Er liggen flinke uitdagingen op het gebied van duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptie. In het onlangs vastgestelde bestuursakkoord geven we nadrukkelijk het belang aan om oog en aandacht te hebben voor de generaties ná ons.”

Hoe werkt de gemeente aan de duurzaamheid?
“In 2019 hebben we een duurzaamheidsagenda opgesteld met daarin concrete doelen en projecten. Het is van belang dat we hiervoor samenwerken in de regio. Dat doen we bijvoorbeeld door mee te werken aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee brengen we regionaal in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. En hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Voor de zomer beslist de raad over het voorstel. Ook werken ze samen met het onderwijs, ondernemers, inwoners, Woonstichting Leystromen en het Biodiversiteitsteam in de Koploperstafel. Door vanuit verschillende invalshoeken duurzaamheid te benaderen, kunnen we de duurzame ontwikkeling van Oisterwijk versnellen.”

Eric Logister vertelt over de groene daken van het gemeentehuis (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Welke aanpak is er richting een circulaire economie?
“We zetten stappen om onze milieustraten om te vormen tot circulaire recycle centra. We vinden preventie belangrijk, door bijvoorbeeld minder te consumeren voorkomen we dat er afval ontstaat. Verder is het project ‘Vrijwillige zwerfafvalpakkers’ (ZAPpers) een mooi voorbeeld van hoe inwoners en gemeente samenwerken om problemen aan te pakken.”

Kunt u een concreet voorbeeld noemen als het gaat om klimaatadaptatie?
“We zijn in gesprek met een aantal ondernemers om te kijken welke klimaatbestendige maatregelen we samen kunnen nemen. Denk hierbij aan vergroening, het creëren van schaduw om de temperatuur te verlagen en de opvang van regenwater. Zelf hebben we groene daken op de balkons van ons gemeentekantoor. En het regenwater gaat hier niet het riool in, maar stroomt voor het grootste gedeelte in een wadi in het Lindepark. Dat is een bufferings- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld wordt met hemelwater. Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren door hun tuinen meer groen te maken en minder stenen te leggen. Hiervoor hebben we in 2020 een stimuleringsactie opgezet waar tientallen inwoners aan mee deden.”

Wat kunnen inwoners uit gemeente Oisterwijk nog meer doen?
“Inwoners met een eigen woning kunnen aanpassingen doen om hun huis te verduurzamen. Denk hierbij aan het aanbrengen van isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Helaas zijn dit vaak kostbare maatregelen. Daarom hebben we de ‘stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen’ gelanceerd. Hiermee kunnen zij tegen een aantrekkelijke rente een lening afsluiten. Er zijn ook landelijke regelingen. Daarover kun je advies krijgen bij het Energieloket in de Tiliander, dat in samenwerking met energiecoöperatie DEC-Oisterwijk is opgezet.”

Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?
“Natuurlijk hebben wij een voorbeeldfunctie. Waar dat mogelijk is verduurzamen we gemeentelijk vastgoed door bijvoorbeeld vergroening van daken en plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast gaan we stapsgewijs over op een duurzaam wagenpark. Zo hebben we vorig jaar een elektrische auto aangeschaft voor de buitendienst. Ook is natuurcompensatie een vast onderdeel bij het opzetten van elk beleid vanuit de gemeente. Als wethouder onderstreep ik het belang van samenwerking met inwoners, lokale en maatschappelijke partners op dit onderwerp. We hebben elkaar écht nodig.”

Klein beginnen? Lees hier meer over een gratis waardebon van 30 euro voor energiebesparende producten.

DTZ logo low