glasvezel

Volksverzet noemt herdenkingszuil oorlog in Oisterwijk hypocriet


Leden van het Volksverzet, een organisatie van Nationaal Socialisten, hebben uit protest stickers geplakt op oorlogsherdenkingszuilen in de Oisterwijkse bossen.

De herdenkingszuilen vertellen het verhaal van puin, dat in de Tweede Wereldoorlog na bombardementen in Rotterdam in Oisterwijk op bospaden is gestort. Dit is uitgevoerd door de Duitsse bezetter, om de paden naar hun munitieopslag in de bossen te verstevigen. Het zijn de stille getuigen van het Duitse bombardement dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog het stadshart van Rotterdam verwoestte. Het werd afgevoerd naar Oisterwijk voor de verharding van de bospaden nabij het Goorven, Boshuis Venkraai en De Hondsberg.

Een sticker van Volksverzet is op de herdenkingszuil geplakt (Bron: Volksverzet.com)

De leden van het Volksverzet melden op hun website: ‘Na een korte discussie kwamen we tot de conclusie dat dit soort hypocriete herdenkingspunten een verkeerd beeld geven. Waar de Duitsers namelijk 7 maal luchtbombardementen hebben uitgevoerd op Nederlands grondgebied, hebben de geallieerden dit circa 600 maal gedaan. Zowel de dodentallen als de materiële schade van deze bombardementen zijn vele malen groter geweest.’

Het Volksverzet is een organisatie bestaande uit Nationaal Socialisten, die ‘het zat zijn om te zien hoe ons land en volk vernietigd worden.’ Op hun website staat ook te lezen dat ze strijden voor een ‘Groot Nederland’ en voor ‘de creatie van een Germaanse unie, waarin dichte samenwerking met de andere Germaanse volkeren van groot belang zal zijn.’

Op de foto die ze op hun website (klik hier) hebben geplaatst is te zien dat ze een herdenkingszuil hebben beplakt met hun eigen logo.

Over het Rotterdamse puin in de Oisterwijkse bossen is ook het boek ‘Als stenen konden spreken'(Klik hier) verschenen.