banner

Van Moergestels Natuurparadijs naar nu een vogelhel


De wereld op zijn kop voor kalkoenkapitaal, wie vaart daarbij nu wel? Dat is de vraag die Eric Stols zichzelf hardop afvraagt in onderstaande door hem ingezonden stuk.

Ten zuiden van Oisterwijk en de Kampina Heide ligt het Moergestels Broek.Het inzijgingsgebied van de beek de Rosep.  Ooit wandelde begin vorige eeuw daar Jac. P. Thijsse van het ene orchideeën veld naar het andere. Immers, – beekoevers/ vochtige weilandjes met kalkrijk kwelwater. Liep hij daar met van Tienhoven langs de natuurlijk kronkelende oevers van de Rosep., – de andere oprichter van natuurmonumenten die op de Kampina een landgoed had, Brabant was ooit de provincie met de meeste en mooiste laagland beken van Europa! De Rosep voedde toen vanuit het Moergestels Broek ook vele van de grotere Oisterwijkse vennen.

Een Moergestelse voorzitter van de lokale Brabantse Boerenbond zou echter in 1930 de ontginning en verkaveling van het Moergestels Broek nadrukkelijk initiëren! Gevolgd door ruilverkavelingen, kunstmest en latere intensieve veehouderij met te veel mest etc… Eigenlijk was de ruilverkaveling al in 1935 grotendeels afgerond, nu moet er dus in het Moergestels Broek ook nog een mestfabriek komen. Het zou 1 van de drie trauma’s van Natuurmonumenten worden; behalve het vogeleiland de Beer en de vernietiging van Hollands laatste Oerbos, -het Beekbergerwoud, –voor sigarenkistjes hout… 

Moergestelse Broek, ingezonden door Ada van Roy.

Maar verbijsterend is het om te vernemen dat Natuurmonumenten al in 1930 verkondigde“dat door een te snelle waterafvoer verdroging en een verontreiniging door meststoffen het natuurgebied en de Kampina schade zouden oplopen”. En zou Thijsse later zijn grote teleurstelling uitspreken over de teloorgang van de beekoevers van de Rosep, immers alles  werd “genormaliseerd”, – recht getrokken om de opeens overvloed van het water (geen “sponswerking” v.h. Broek meer) af te kunnen voeren. Het zou zo met vrijwel alle beken in Brabant gebeuren…

Enkele beken zijn dan het afgelopen decennium weer “gehermeanderd”, soms omgekeerd overeenkomstig het oude “normaliserende” rechttrek bestek van grootvader aannemer, – gevonden in een oude la. Vervolgens zijn er vrij recent de grotere intensieve veehouderijbedrijven aan De Floraweg (what is in a name ;”flora -weg”) er kunnen komen.(5 giga “dozen” midden in open gebied – kalkoenvlees = goedkoopste vlees denkbaar). Dit omdat de toenmalige Oisterwijkse CDA wethouder Lambert v.d. Bosch verzuimd had een hiaat  tussen 2 bestemmingsplannen te willen dichten.

Maar stel je nu eens voor dat het Moergestels Broek wel bewaard had kunnen worden!  Dan was het hele Broek samen met de Oisterwijkse bossen en vennen en  Kampina Heide 1 geheel kunnen blijven. Het inzijgingsgebied van de beek met daarom heen de orchideeënvelden, dan de beek op een schitterende meanderende manier verderop de bossen en vennen instromend,- en langs de Kampina heide voorbij het Belversven weer Oisterwijk verlatend….

 Het lijkt mij dat dat een veel groter economisch toeristisch natuur paradijs had kunnen zijn! Nu is er in de kalkoenfabriek aan de Floraweg in het Moergestels Broek vogelgriep uitgebroken. Alle 18.000 kalkoenen met spoed geruimd. Het ruime gebied daaromheen in een “lockdown”. Vele boeren hebben het nu daar moeilijk. Ik hoorde al enige boeren bezwaar maken tegen de eenden en ganzen op de vennen.

Vogelgriep is niet gevaarlijk voor mensen, wel heel erg voor vogels. Maar wij zijn al voor corona opgehokt in lockdown. Ooit is corona wel begonnen als een zoönose (een ziekte die wel overslaat van dieren op mensen en vervolgens ook viraal tussen mensen onderling). Q koorts slaat alleen van geiten over op mensen, niet tussen mensen onderling. Maar ook Oisterwijkse recreanten kregen toen, – tijdens de Q koorts epidemie -, schriftelijk een bericht om maar niet te ver te gaan fietsen. Immers, tussen Kampina en Spoordonk al de grote geitenstallen.

Een heel landschap in 100 jaar opgeofferd/ geëxploiteerd voor “tijdelijk” economisch gewin?

In nog geen 100 jaar van natuurparadijs naar vogelhel, wie vaart daarbij nu wel? 

Laten we van de geschiedenis leren en ze omkeren!

Daar vaart iedereen wel bij, zelfs de boeren!

Eric Stols