anytime

Politie weigert overzicht incidenten bewoners AZC Oisterwijk


De indruk van het aantal incidenten in Oisterwijk waar AZC bewoners bij betrokken zijn is eind 2019 en 2020 duidelijk minder geweest dan de jaren daarvoor.

Deze afname betreft een indruk van informatie die wij van inwoners krijgen en zelf waarnemen. Deze indruk blijkt niet uit de totaalcijfers die de politie ons ter beschikking stelt (16 in 2019 en 14 in 2020). Detailinformatie krijgen we niet en de registratie is nog steeds onvolledig.

Onvolledig

Een duidelijk overlastgebied was  op een kaart van begin 2019 herkenbaar vanaf AZC tot in het centrum.

Uit eerder onderzoek van onze redactie in 2019 bleek dat een door de burgemeester aan de gemeenteraad verstrekte politieregistratie onvolledig is. Kort daarvoor werd bekend dat de verantwoordelijk burgemeester geen feitelijke cijfers had van de overlast, ondanks de door hem in een persbericht uitgesproken zorgen. Later werd duidelijk dat dit komt omdat de politie geen apart registratiesysteem heeft voor de betrokkenheid van AZC bewoners.

De cijfers van politie worden gebaseerd op registraties waarbij de woonplaats van betrokkenen staan geregistreerd op Kievitsblekweg in Oisterwijk. Betrokkenen die elders zijn geregistreerd, of waarvan geen woon- of verblijfplaats bekend is, worden niet meegenomen in de telling. Uit het onderzoek van destijds werd duidelijk dat dit in veelvoud voorkomt. De cijfers waren en zijn daardoor onbetrouwbaar, iets wat overigens ook de politie erkent.

Geen informatie

Om een goed vergelijk te maken met dat eerdere onderzoek en de situatie van destijds, hebben we de politie gevraagd om eenzelfde overzicht beschikbaar te stellen. Dat overzicht gaf naast totaalcijfers, ook informatie per incident (Datum, tijd, gebeurtenis en locatie). We konden op die manier de registratie vergelijken met onze publicaties, en er kwam goed inzicht in de gebieden en zelfs ondernemers die meer of minder te maken hadden met deze vorm van overlast.  ‘Wij gaan een dergelijke overzicht niet nog eens maken,’ zo liet een woordvoerder van politie weten. Deze weigering maakt dat vergelijk en inzicht momenteel onmogelijk.

Raad

Bij het verlengen van het contract met COA en Gemeente Oisterwijk, heeft de gemeenteraad gevraagd om meetbare resultaten en voorwaarden gesteld aan de verkorte verlenging. Die verlenging  zal opnieuw in de raad besproken moeten worden. Voor een goed overwogen besluit is het belangrijk te weten hoe de situatie werkelijk is. Een meetbaar resultaat is vooralsnog niet te geven, zo lang als de registratie en cijfers niet op orde zijn.

Bovenstaande gaat om incidenten buiten het AZC. De laatste pakweg 2 maanden is het aantal incidenten merkbaar toegenomen, maar dat zijn zover bekend hoofdzakelijk gebeurtenissen op het AZC. Cijfers daarover volgen later.

Lees meer berichten over AZC Oisterwijk.