bosch car service

Overzicht sociale woningbouw Oisterwijk ontbreekt


Het ‘bouwen, bouwen, bouwen’ lijkt eindelijk te gaan gebeuren. De hamvraag is; hoeveel procent van deze nieuwbouwprojecten is voor de sociale sector? En hoever zijn we eigenlijk al met die afgesproken 35%?

Door: Inge Dekker /  Pit Onderzoek

De opdracht van de raad was om “per jaar 35% van het totaal aantal te realiseren woningen te bestemmen als sociale huur- of koopwoningen en appartementen.” PRO diende deze motie 15 november 2018 in vanwege de lange wachttijden voor sociale huurwoningen en om de jeugd binnen de gemeente Oisterwijk een kans te bieden. Hij werd bijna unaniem aangenomen; alleen VVD was tegen.

Twee jaren later
We zijn nu twee jaar verder. In hoeverre is die 35%-opdracht aan het college uitgevoerd? We vroegen aan de gemeente een overzicht van gerealiseerd sociale woningbouw. Helaas, of er de afgelopen twee jaar aan de 35% sociale woningbouw is voldaan, weet de gemeente niet. Er is momenteel geen overzicht van gerealiseerde bouwprojecten en het percentage sociale woningen. Wel verzekerde de woordvoerder van het college (burgemeester en wethouders) ons dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren.

Toekomstplannen
In een gemeentelijk overzicht van nog te realiseren en/of voorgenomen bouwplannen, lijkt de toekomst er rooskleuriger uit te zien. Mocht het zo zijn dat al deze plannen als zodanig worden gerealiseerd, nog onbekend is wanneer, komen er 292 woningen bij, waarvan 101 sociale huur. Dat is bijna 35%. Dat betekent echter niet dat er al gemetseld wordt. In sommige gevallen moet de bestemmingsplanwijziging nog langs de gemeenteraad en kan er nog van alles gebeuren.

Het kan snel gaan, soms zelfs met hele woonunits tegelijk, worden met een hijskraan op hun plek gezet (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Hele gemeente
De motie uit 2018 gaat uit van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten. In het huidige coalitie akkoord is echter opgenomen ‘35% sociale woningbouw in de gehele gemeente’. Guy de Kort, voormalig raadslid en commissielid van oppositiepartij PRO, legt dit uit als een totaal streven. Hij laat in schatting weten dat er nu circa 22% van de totale woningvoorraad van Oisterwijk sociale huur is. “Het percentage kun je uitrekenen vanuit het totaal aantal woningen in de gemeente Oisterwijk en het aantal woningen in eigendom van een woning corporatie.” Met dit streven zouden er nog veel meer sociale woningen gebouwd moeten worden; het is echter een uitleg die de coalitie er tot nu toe niet aan heeft gegeven.

Heeft u vragen of opmerkingen aan de onderzoeksredactie? Mail dan naar info@PITOnderzoek.nl