bosch car service

Meldingen bij gemeente Oisterwijk beter te volgen


Meldingen die inwoners doen bij de gemeente, bijvoorbeeld over problemen op straat, zijn nu beter te volgen. Gemeente Oisterwijk maakt sinds kort gebruik van een nieuw systeem, waardoor meldingen voor zowel de ambtenaar als de inwoner beter te volgen zijn.

Het systeem heet Fixi. ‘Meldingen over de openbare ruimte kunnen inwoners doen via de Fixi web/app. Wanneer bij de melding contactgegevens worden achtergelaten, wordt de melder op de hoogte gehouden van iedere statuswijziging en uiteindelijk ook als de melding is afgehandeld. In de app kan men daarnaast ook zelf, op ieder moment, de status van de melding checken,’ aldus een woordvoerder van de gemeente. De informatie hierover is te vinden op Oisterwijk.nl/meld-en-herstel.html. Inwoners kunnen ook telefonisch hun melding doorgeven aan de gemeente.

Onjuist

Hobbels op een fietspad worden niet meteen verholpen.

Afgelopen jaren kregen inwoners na een melding met regelmaat een onjuist bericht. In dat bericht stond dat hun melding was afgewerkt, maar het probleem op straat (bijvoorbeeld een defecte lantaarnpaal of kuil in de stoep) was dan nog aanwezig. Het probleem werd veroorzaakt omdat de ambtenaar de melding als ‘afgehandeld’ aanmerkte bij het versturen van een opdracht aan een onderaannemer, maar die had daar nog tijd voor nodig om dat in te plannen. ‘Dat is inmiddels opgelost. De melding wordt door ons in Fixi doorgestuurd naar de betreffende onderaannemer. Wanneer we een mail krijgen van de onderaannemer dat de melding is opgelost wordt door ons de melding als afgehandeld in Fixi gezet. Daar krijgt de inwoner dan automatisch een melding van.’

Telefonisch
Inwoners kunnen ook telefonisch hun melding doen via 013-5291311 of in weekend en avonduren bij spoedgevallen via 013- 5211433 (bel bij direct gevaar altijd 112). Via de telefoon is er geen terugmelding van de status of afhandeling mogelijk, maar ‘als die persoon zijn e-mailadres heeft doorgegeven, dan wordt hij/zij via email (automatisch) op de hoogte gehouden van de voortgang.’

Niet alles
Niet alles wordt opgelost. In Oisterwijk worden bepaalde werkzaamheden niet, later of gecombineerd uitgevoerd. Zo kreeg bijvoorbeeld een melding van hobbels op een fietspad geen prioriteit. Het kan dan zijn dat een melding langer open blijft staan. In dit voorbeeld worden in het voorjaar tijdelijke de oneffenheden zo goed mogelijk bijgewerkt. Een definitieve oplossing volgt mogelijk later. Wortelopdruk en het onderhoud aan fietspaden wordt zorgvuldig in kaart gebracht en er wordt een plan gemaakt voor de aanpak hiervan. ‘Uiteindelijk beslist de raad over het plan. De meer structurele oplossingen laten daarom nog even op zich wachten.’