kooplokaal

Maken partijen in Oisterwijk hun verkiezingsbelofte waar?


Ieder coalitieprogramma leidt tot een spel van geven en nemen. De ene keer haalt een partij een punt “binnen” om vervolgens op een ander punt het standpunt op te geven. Hoe is dat bij de recent gevormde PGB-VVD- D66 coalitie in Oisterwijk? Nou, dat ‘punt maken’ viel nog wel mee. We maakten een vergelijking tussen het coalitieakkoord en de partijprogramma’s. Ofwel, komen de partijen hun belofte na.

door Jaap Budding  – PIT Onderzoek

De coalitie beperkt zich tot opsomming van een aantal algemene uitgangspunten, zonder zich te bekommeren om de uiteindelijk te nemen beslissingen. Volgens de coalitie ontstaat hierdoor voldoende ruimte voor inbreng van inwoners en andere politieke partijen. Dat de coalitie zelf de handen vrij houdt om nog alle kanten op te kunnen, wordt niet vermeld.

Randvoorwaarden
De coalitie deelt het programma op in enkele randvoorwaarden en een aantal thema’s (zie overzicht , klik hier). De informateur beloofde een verfrissend programma met nieuw elan door de invoeging van D66 in de coalitie.

De eerste randvoorwaarde, het toekennen van een dubbelfunctie aan de wethouders van een dorpenportefeuille, staat in geen van de partijprogramma’s, maar was afgelopen jaren ook het geval. De tweede randvoorwaarde is dat inwonersparticipatie aan de voorkant erg belangrijk wordt gevonden. De partijprogramma’s van PGB en D66 zeggen dat ook. Het VVD programma zegt alleen dat inspraak van inwoners niet mag leiden tot onnodige vertragingen. De liberalen hebben op dit punt toe moeten geven, want de door PGB en D66 gewenste participatie aan de voorkant leidt onvermijdelijk tot vertragingen.

Het politieke landschap van Oisterwijk bij de verkiezingen in 2020 (Bron: Kieskompas).

Het gewenste strikte financiële beleid heeft de VVD als randvoorwaarde binnen gehaald. Waar PGB meer dacht aan het binnen halen van subsidies, bezuinigen op de ambtelijke organisatie en legesverhogingen, D66 helemaal geen aandacht had voor de financiële zaken, wilde de VVD een strikt financieel beleid en dat hebben ze gekregen.

Richtingloos
Over de thema’s Wonen, Duurzaamheid, Buitengebied, Economie en Ondernemers, Leefbaarheid en veiligheid, Sociaal Domein en Cultuur kunnen we kort zijn. Het coalitieprogramma heeft op die gebieden erg algemene doelstellingen. Ze zijn zo ruim dat alle partijprogramma’s er wel in kunnen passen. De details zullen dus voor elk onderwerp telkens uit-onderhandeld moeten worden. Dit kan nog leiden tot intensieve en interessante discussies. Een vergelijking met de oorspronkelijke partijprogramma’s kan nu dan ook nog niet gemaakt worden.

Luisteren
Juist bij deze thema’s is de eerder genoemde participatie een belangrijke voorwaarde. PGB en D66 vinden dat inwonersparticipatie vooraf moet gaan aan de besluitvorming; VVD vindt dat het geen vertragingen mag geven in de procedures. Geen van de partijen maakt echter concreet hoe die participatie er uit gaat zien. Als ze aanhoren om er vervolgens niets mee te doen, is deze participatie een wassenneus.

Prioriteit
Het coalitieprogramma eindigt met een lijst van “Majeure projecten”. Deze dossiers willen de coalitiepartners verkennen en verder uitwerken. Maar, zo geven de drie coalitiepartners samengevat aan: ze kunnen niet alles tegelijk, want daar hebben ze de financiën niet voor. Dus moeten er keuzes worden gemaakt. Diverse bouw- en andere plannen passeren de revue, echter zonder een prioritering. Die schuift de coalitie nog even voor zich uit.

Kortom een vaag coalitieprogramma, maar met nog voldoende potentie om spannende coalitie-oppositie discussies tegemoet te zien. Donderdag 7 januari om 19.30 uur volgt de eerste raadsvergadering van deze nieuwe raad; de 14e wordt het coalitieprogramma besproken.

Klik en lees hier een samenvatting in schematisch overzicht!

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de lokale media? Mail@PITOnderzoek.nl

De lijsttrekkers van de coalitie met v.l.n.r. Carlo van Esch, Jan van Ginneken en Sharon Kroon, Anne Cristien Spekle.