anytime

Grote woningbehoefte en arbeidsmigranten op Oisterwijkse vakantieparken


Daar waar het zelfs eigenaren van vakantiewoningen verboden is er te wonen, verblijven er veel arbeidsmigranten op Oisterwijkse vakantieparken. Dit blijkt uit het recente onderzoek ‘Verkenning behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten in de gemeente Oisterwijk’.

Woningnood

Het bedrijf aan de Oliviersweg in Oisterwijk is een voorbeeld van huisvesting op locatie (Bron Google Maps)

Naast de enorme woningnood bij lokale bewoners en met name de startende jongeren, en ook de recent gepubliceerde toenemende problemen bij woningzoekende vluchtelingen vanaf het AZC, is nu ook opnieuw duidelijk dat er in Oisterwijk behoefte is aan woningen voor arbeidsmigranten.

Een groot deel van hen werkt in Oisterwijk of in de omgeving en verblijft in Oisterwijk op onder andere parken als De Parel en Valkenbosch; precies dat wat zelfs de eigenaren van vakantiewoningen niet mogen. Ook zijn er ondernemers en uitzendbureaus die lokaal enkele panden huren of hebben aangekocht en daar arbeidsmigranten huisvesten.

Behoefte

Er zouden ongeveer 256-370 verblijfplaatsen nodig zijn. Ondernemers in Oisterwijk maken gebruik van tussen de 316 en 638 arbeidsmigranten die in aantallen licht tot matig zal toenemen.

Huisvesting kan voor een deel op eigen erf; dat zien de meeste agrarische ondernemers als ideale oplossing. Andere ondernemers zien juist liever dat uitzendbureaus de huisvesting organiseren en dat er meer betaalbaar aanbod komt voor hun medewerkers.

Het onderzoek naar de behoeft, maar meer nog het vraagstuk hoe deze woningbehoefte goed te organiseren in een bestaande woningcrisis, wordt komende maanden in de gemeenteraad besproken. Hoe ze dat op gaan lossen is nog niet bekend.

Lees hier het volledige behoefteonderzoek over huisvesting arbeidsmigranten