anytime

Gemeente en COA hullen zich in stilzwijgen over enorm groot AZC huisvestingsprobleem


Landelijk zijn er afgelopen jaar met herhaling noodkreten geweest, over een naderend tekort in vluchtelingenopvang, veroorzaakt door de heersende woningnood. Afgelopen december kwam het opnieuw in het nieuws: Crisisnood! Staatssecretaris en minister roepen gemeenten op het probleem aan te pakken.

Asielzoekers die instromen op de AZC’s , kunnen daar niet meer terecht omdat ze vol zitten. De reden is logisch: Net als voor veel lokale inwoners, is er voor vluchtelingen die na de lange asielprocedure een vergunning krijgen geen huis te krijgen. Kort samengevat: Crisis! Er is op korte termijn dringende noodzaak tot extra noodopvang én er is op langere termijn dringende noodzaak aan woonruimte, veel woonruimte, voor gezinnen en alleenstaanden, én vooral heel erg goedkoop!

Hoe is de situatie in Oisterwijk, en hoe denken Gemeente en COA dat op te lossen?

Een voorbeeld hoe het snel en betaalbaar kan, bouwen met woonunits … (Bron: Mybase)

Het landelijke probleem is duidelijk; 8300 statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) wachten op een woning, en houden daarmee plekken bezet voor nieuwe instroom. En dat aantal neemt toe omdat de instroom blijft én omdat de IND bezig is met een inhaalslag op te verwerken asielaanvragen. De staatssecretaris roept de gemeenten op hieraan mee te werken en ook een actief beleid te voeren om onrust in de samenleving te voorkomen.

Oisterwijk
De vraag hoe de situatie in Oisterwijk is lijkt logisch. Met zo’n groot probleem, en de aanwezigheid van een AZC in je gemeente, zou je verwachten dat onze lokale overheid er al over heeft nagedacht. Is er nog plek op het AZC in Oisterwijk, en zo niet, waar kunnen we straks die overige vluchtelingen onderbrengen? Volgens de landelijke berichten heeft Provincie Brabant namens de Brabants gemeenten al 800 plekken toegezegd. In Oisterwijk is de gemeente zo blijkt nog niet zover. De woordvoerder van burgemeester Hans Janssen laat weten, dat vragen hierover nog niet beantwoord kunnen worden, omdat de situatie voor hen nog niet concreet is. ‘Als de situatie wel meer concreet wordt, dan moeten daarover besluiten worden genomen. Daarop gaan we niet vooruit lopen. We hebben eerder laten zien dat we snel kunnen schakelen als dat nodig is.’

Woonruimte
Los van de noodopvang, lijkt het vooral nodig en een echte oplossing als de gemeente zorgt voor veel betaalbare woningen. Een onderwerp dat al vele jaren bekend is, en waar ook door de gemeente al regelmatig over is gesproken, maar iets wat alles behalve wil vlotten. Het probleem zou snel opgelost kunnen worden met bijvoorbeeld tijdelijke woonunits, het vrijgeven van vakantieparken voor bewoning of bijvoorbeeld het ombouwen van leegstaande kantoor- of bedrijfspanden tot wooneenheden. Het zou op het AZC in Oisterwijk kunnen zorgen voor een snellere uitstroom van vergunninghouders, en meteen ook kunnen zorgen voor wat ‘druk van de ketel’ in de reguliere woningbehoefte in onze dorpen.

Helaas, bij onze gemeente nog geen concrete plannen of aanpak; het COA geeft na herhaaldelijk vragen helemaal geen antwoord…

Lees hier meer over het AZC in Oisterwijk.