banner

Geen nieuwe vogelgriep aangetroffen in omgeving Moergestel


In Moergestel is bij een bedrijf met kalkoenen vogelgriep vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat er in de omgeving geen nieuwe gevallen zijn aangetroffen.

Het getroffen bedrijf in Moergestel (Foto: Toby de Kort).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Moergestel liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven zijn bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Er zijn geen nieuwe gevallen aangetroffen. Het vervoersverbod in de 10 kilometerzone rondom het getroffen bedrijf blijft van kracht.

In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 21 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Moergestel. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Maatregelen

Ontruiming van het pluimvee (Foto: Toby de Kort).

Landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt een aangescherpte meldplicht, zij moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreiding kleiner. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.