anytime

Toename overlast AZC Oisterwijk vermoedelijk door Noord Afrikaanse jonge mannen


De toename van overlast, veroorzaakt door bewoners van het AZC in Oisterwijk, staat mogelijk in relatie tot de toename van opvang van Noord Afrikaanse alleenstaande jongemannen.

Een flinke hoeveelheid hulpdiensten voor een incident op AZC Oisterwijk. (Foto ter illustratie: Toby de Kort)

Onze interne bron, werkzaam op het AZC in Oisterwijk en daarom anoniem (naam bij de redactie bekend), geeft dat aan als mogelijke oorzaak van de recent toegenomen problemen. Alleenstaande jonge mannen, soms minderjarig, soms jongvolwassen, verblijven in Oisterwijk en enkele daarvan zijn zo bleek in het verleden veroorzakers van onderlinge ruzie en het plegen van misdrijven rondom het AZC. Afgelopen week waren er ook signalen dat coronamaatregelen voor extra spanningen zorgen.

Een woordvoerder van COA laat desgevraagd weten geen toename in incidenten te zien; iets wat in de lokale samenleving van Oisterwijk afgelopen weken duidelijk wel zo is ervaren. Mogelijk komt dit voort uit het feit dat COA alleen registreert wat er op het opvangcentrum voorvalt en de politie dat doet voor wat zich buiten de poort afspeelt. Ook geeft het COA geen individuele informatie over de veroorzakers en hun afkomst; de politie doet dat evenmin. ‘Het beeld van een toename van alleenstaande mannen uit Noord Afrika is ook niet herkenbaar,’ aldus de woordvoerder van het COA. Wel laat deze weten dat deze incidenten ‘aanleiding zijn tot een strafmaatregel of zelfs overplaatsing afhankelijk van de aard van het incident’.

Eerder werd vanuit de politiek het verzoek geuit deze zogenaamde ‘veilige landers’ uit Oisterwijk te weren. Daar is het COA niet in meegegaan. In principe is iedereen op het Oisterwijkse AZC welkom, mits deze zich aan de regels houdt. Pas na een eventuele overtreding kan overplaatsing volgen. Een infographic van de gemeente Cranendonk laat zien hoe de diverse rollen en taken rondom overlast op het AZC geregeld zijn (klik hier).

 

Lees meer berichten over AZC Oisterwijk.