kooplokaal

Minister tevreden over Oisterwijkse verkiezingen in coronatijd


De herindelingsverkiezingen op 18 november zijn goed verlopen. Stembureauleden en kiezers zijn positief over het stemmen in het stemlokaal met de genomen coronamaatregelen. Zo laat minister Ollongren via haar woordvoerder weten.

Keurig geregeld binnen in het stemlokaal (Foto: Gemeente Oisterwijk)

‘De herindelingsverkiezingen zijn ondanks de bijzondere omstandigheden goed verlopen. De gemeenten hebben er alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Dat heeft veel inzet gevraagd. De ervaringen die zijn opgedaan bij deze herindelingsverkiezingen kunnen alle gemeenten goed gebruiken voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021.’ Uit de evaluatie blijkt dat kiezers begrip hadden voor de maatregelen in het stemlokaal. Ook het extra stembureaulid bij de ingang van het stembureau wordt gewaardeerd door kiezers en door stembureauleden.

Gemeenten ontvingen hierover positieve reacties en ook een rondgang door onze redactie gaf een dergelijk beeld. Uit bevraging door PIT onderzoek bleek dat een deel van de inwoners thuis bleef vanwege corona.

Aandachtspunten
Uit de evaluatie blijkt dat het belangrijk is om voldoende stembureauleden te hebben als reserve op de verkiezingsdag zelf. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing in maart worden gemeenten gewezen op het aanhouden van minimaal 10% voldoende reservestembureauleden, mochten er op de verkiezingsdagen mensen uitvallen door corona. Ook wordt samen met gemeenten gekeken hoe kiezers op een ander moment kunnen worden gewezen op de gezondheidscheck. Deze was nu meegestuurd met de stempas.

De stemmen werden geteld, hier en daar ook op de grond (Foto: Gemeente Oisterwijk)

Uit de gesprekken met stembureauleden is gebleken dat het afstand houden tot hulpbehoevende kiezers niet altijd goed mogelijk was. Gemeenten zullen gewezen worden op de tijdelijke regelgeving waarin voorschriften staan voor het dragen van een medisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen. Ook bij het sorteren en tellen van de stemmen was in de praktijk afstand houden niet altijd goed mogelijk. Daar zal in de instructie aandacht voor zijn.

Na het tellen bleek dat hertelling nodig was, en dat slechts enkele stemmen het verschil hebben gemaakt in de zetelverdeling. Extra nauwkeurigheid en mogelijk zelfs standaard hertelling blijkt geen overbodige luxe.