koopzondag

Gemeente Oisterwijk tevreden over effecten verkeersplan Pannenschuur


Uit een evaluatie van de verkeerssituatie in de Pannenschuur, die sinds enige tijd wordt gereguleerd met verzinkbare palen, blijkt dat deze verkeerssituatie voldoet aan de verwachtingen en geen aanpassingen behoeft. Er zijn hiertoe tellingen gedaan en inwonersgroepen bevraagd.

De plek en rijrichting van de beweegbare palen in de wijk Pannenschuur (Bron kaart Google Maps)

Uit de evaluatie van de ontsluiting van de wijk Pannenschuur via Heukelom volgt de conclusie dat de werkelijkheid op hoofdlijnen overeen komt met het vastgestelde verkeerscirculatieplan. Vooral op de twee belangrijke punten: sluipverkeer en eerlijke en gelijkmatige verdeling van verkeer. Er lijken volgens de gemeente geen redenen te zijn om zaken aan te passen of te wijzigen.

Het gebruik van verzinkbare palen was een risico, het was onduidelijk hoe een dergelijke maatregel zou uitpakken. Dit blijkt goed te functioneren. Dat er aanrijdingen hebben plaatsgevonden doet daar volgens de gemeente niks aan af. Bij de besluitvorming is immers dit risico afgewogen en geaccepteerd. Bij de aanrijdingen zijn geen gewonden gevallen en was alleen sprake van materiële schade.

Uit data is gebleken dat de snelheid van het verkeer is afgenomen door de maatregelen die zijn getroffen. Vanuit de inwoners wordt echter aangegeven de verkeerssnelheid nog als een probleem te zien. Dit is echter een probleem dat gemeente breed wordt ervaren. Meldingen over te hoge snelheden in de gemeente worden apart behandeld.