ondernemers

Gemeente Oisterwijk maakt prestatieafspraken met woningbouwverenigingen


Nog voordat de nieuwe gemeente, de raad en het nieuwe college er zijn, heeft de huidige wethouder afspraken gemaakt met woningbouwverenigingen. Na de herindeling worden ze nader uitgewerkt tot concrete plannen.

Rechts van het midden (de vertrekkende) wethouder Eric ten Brink bij het tekenen van de prestatieafspraken (Foto: Gemeente Oisterwijk).

Vanwege de herindeling van Haaren komen er in 2021 twee nieuwe woningcorporaties bij in de gemeente Oisterwijk. Voor komend jaar zijn daarom prestatieafspraken gemaakt met woningstichting Leystromen, TBV Wonen en Woonveste en met Huurdersvereniging Heusden en HBO TBV Wonen / Kleine Kernen. In de prestatieafspraken zijn afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, waaronder ook woningen specifiek voor senioren en gaat de gemeente kijken naar de kansen voor starters. De bestaande woningvoorraad wordt verder verduurzaamd, zonder dat dit voor lastenverhoging zorgt bij de bewoners. Vanwege veroudering van de woonvisie wordt in 2021 een nieuwe woonvisie opgesteld die de basis vormt voor de prestatieafspraken over 2022.