banner

Geen sociale woningbouw bij 19 woningen Pannenschuur Oisterwijk


Daar waar verderop sociale woningbouw wel past in de omgeving, blijft gemeente aan de Molenbaan vasthouden aan luxere bouw. Het plan van oorspronkelijk 7 woningen is uitgebreid naar 19, maar aan de ‘35% sociale woningen’ regel voldoet ook dit plan niet. De raad moet hierover in juni een besluit nemen.

Het plan werd uitgebreid van 7 naar 19 woningen (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Om het woningbouwplan aan de rand van de Pannenschuur te realiseren is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het project zal worden uitgevoerd op basis van Ruimte voor Ruimte, met woningbouwkavels voor vrijstaande woningen in combinatie met een gebied voor openbaar groen als afronding naar het buitengebied. Het college (burgemeester en wethouders) heeft ingestemd om binnen dit plan af te zien van de voorwaarde om een deel als sociale woningbouw te realiseren. Er is voor dit gebied gekozen voor een dorpse architectuur als overgang naar het landelijk gebied, op grotere kavels die onderscheidend zijn ten opzichte van reguliere woningbouwkavels.

Het project levert Gemeente Oisterwijk een bijdrage op uit de Ruimte voor Ruimte regeling, die later ten goede moeten komen aan verbetering in het buitengebied en ook ingezet kan worden voor de aankoop van een gereserveerde strook grond, die eventueel nodig is voor mogelijke toekomstige verkeersontsluiting langs de Kerkhovenbaan. De nu geplande 19 woningen krijgen voor hun verkeersbewegingen een ontsluiting op eigen terrein, richting de Molenbaan.

Het plan voor de realisatie van 19 luxe woningen aan de Molenbaan (rechts) in Oisterwijk, met onder tussen nieuwbouw en bestaande wijk de Kerkhovenbaan (Bron: Gemeente Oisterwijk).