ondernemers

Geen Haarens Dorpshuis en geen AZC in Oisterwijk


Als we het stemgedrag van de inwoners volgen die de Oisterwijkse stemwijzer hebben ingevuld, is er voorlopig geen geld voor het opknappen van het Haarens Dorpshuis en zou het AZC in Oisterwijk bij blijvende overlast moeten sluiten. Voor de verkiezingen hebben 4.134 mensen hun voorkeuren ingevoerd in de kieswijzer. Uit de beantwoording van alle vragen, kan op een aantal onderwerpen een voorkeur worden afgelezen.

Een aantal vragen geven een tweestrijd weer in de bevolking, waarbij zowel voor als tegenstanders ongeveer gelijk optrekken. Uit andere onderwerpen blijkt duidelijk dat de samenleving een voorkeur heeft voor, of juist tegen een stelling. Opvallend is dat een aantal vragen die uit twee delen bestaan, een minder duidelijke voorkeur laten zien. ‘Ben je voor het oplossen, maar tegen de oplossing, dan heb je als kiezer een probleem,’ was een van de opmerkingen in een eerder bericht over de kwaliteit van deze kieswijzer (klik hier). Het is niet zo dat deze stellingen direct geschikt zijn voor gemeentelijk beleid, maar ze geven wel een indruk en kunnen samen met andere informatie uit de samenleving een basis vormen voor toekomstige besluiten.

Voorbeelden

De gemeente Oisterwijk moet extra geld uittrekken voor gemeenschapshuis Den Domp, ook als daardoor een tekort op de begroting ontstaat. Het overgrote deel van de deelnemers is hier tegen. Ofwel, zo lang als Gemeente Oisterwijk het financieel zwaar heeft, geen extra financiële steun voor de inwoners van Haaren en hun dorpshuis. Overigens ook geen extra geld voor het sportpark in Moergestel zo blijkt uit een andere vraag.

Den Domp in Haaren (Bron: Google Maps).

Het aantal intensieve veehouderijen moet worden teruggedrongen. Een meerderheid is het daar mee eens. Tegelijk wil men niet meer biologische boerenbedrijven blijkt uit een andere vraag.

Bij overlast moet het asielzoekerscentrum in Oisterwijk na afloop van het huidige contract (2022) gesloten worden. Tweemaal meer voor sluiting, dan tegen.

Supermarkten moeten geweerd worden van bedrijventerreinen aan de randen van de dorpen. Duidelijk meer mensen willen dit niet weren. Ze willen juist supermarkten op het industrieterrein.

De gemeente Oisterwijk moet zelf meer regie gaan voeren op de zorgverlening, in plaats van alleen zorg in te kopen. Ook een hele duidelijke, waar inwoners van Oisterwijk voorstander van blijken te zijn. Maar Om kosten te besparen moet zorg waar mogelijk door vrijwilligers en mantelzorgers uit het eigen netwerk worden uitgevoerd. willen de meesten juist niet.

Elk nieuwbouwproject moet voor 35% uit sociale huur- en koopwoningen bestaan. Met opgemerkt het woord ‘elk’ , wat nu vaak niet het geval is, krijgt ook deze stelling een ruime meerderheid.

Grootschalige veranderingen in de wijk mogen alleen doorgaan als bewoners hiervoor hun goedkeuring hebben gegeven. Een grote meerderheid wil die zeggenschap; niet alleen inspraak maar ook besluitrecht dus.

Tot slot stelt een meerderheid: Openluchtzwembad Staalbergven moet koste wat kost behouden blijven.

Lees hier het volledige rapport van Kieskompas Oisterwijk

Oisterwijknieuws.nl was, na de gemeente zelf, de grootste bron van deelnemers. In tegenstelling tot de gemeente, werd dat bij Oisterwijk Nieuws zonder enige vorm van reclamebudget gerealiseerd. In aanloop naar de verkiezingen was speciaal daarvoor een keuzemenu beschikbaar met partijprogramma’s, nieuws en films, en dus ook deze stemwijzer.