anytime

De informateur is in Oisterwijk op zoek naar elan en verfrissing


Afgelopen week werden de relationele problemen tussen PGB en VVD uit het verleden aangehaald, als mogelijke sta-in-de weg bij de coalitiebesprekingen. Ze bleken onderling te zijn uitgesproken.

De beoogde coalitie, de lijsttrekkers en mogelijk ook wethouders van de regerende partijen PGB – D66 – VVD. V.l.n.r. Carlo van Esch, Jan van Ginneken en Sharon Kroon, Anne Cristien Spekle.

Maar waarom pleit de informateur voor een coalitie met deze twee partijen? En waarom krijgt D66 de voorkeur om PGB-VVD aan een meerderheid te helpen? Immers, ook Algemeen Belang, PRO en CDA hadden (cijfermatig) voor deze meerderheid kunnen zorgen.

Een analyse door Jaap Budding:

Het gebruik is, dat de grootste partij, PGB dus, het initiatief neemt om tot een coalitie te komen. PGB stelde niet gelijk een informateur aan, maar zocht eerst contact met de tweede partij VVD. Kennelijk wilde Carlo van Esch (PGB) eerst wat plooien uit het verleden glad strijken alvorens een informateur de wei in te sturen. Samen stelden ze een informateur aan, die moest nagaan welke speerpunten en/of breekpunten er zijn en hoe de wijze van aanstelling van een nieuw College (burgemeester en wethouders) zou moeten gaan.

De informateur heeft vast gesteld dat PGB en VVD al bij voorbaat de wens te kennen hebben gegeven om samen in het College te willen stappen. Geen gedoe dus met programma’s en zo: PGB en VVD zitten al vast op het pluche. Conclusie is, dat deze twee partijen al tevoren alle historische en programmatische hobbels uit de weg hebben geruimd, waarmee de opdracht aan de informateur werd gereduceerd tot de vraag: zoek een derde partij die ons aan de meerderheid kan helpen.

Elan
De informateur denkt dat samenwerking met D66 het vruchtbaarst zal zijn. Er zijn daarvoor voldoende raakvlakken met de programma’s van PGB en VVD en deze drie partijen zullen een stabiel bestuur gaan vormen. Zij zullen elkaar gaan aanvullen en D66 zal nieuw elan brengen en daardoor een verfrissende wijze van bestuur, orakelt de informateur. Tenslotte rechtvaardigt de informateur zijn keuze voor D66 door er op te wijzen, dat de D66 de grootste verkiezingswinst heeft behaald.

Fake
Allemaal stellingen waarvan de wens de vader van de gedachte lijkt. Het argument van de grootste verkiezingswinst is een fake-argument, omdat de winst van CDA duidelijker was dan de winst van D66 én omdat het verlies van PRO grotendeels kan worden verklaard uit het opstappen van D66. De vraag of er tijdens de informatie al contact is geweest tussen de drie partijen, wordt door de informateur niet klip-en-klaar beantwoord. Op de vraag waarom er is geadviseerd voor een meerderheid met 1 stem, reageert de informateur wazig: de drie partijen streven naar een breed draagvlak in de Gemeenteraad.

De nabije toekomst zal uit wijzen of de samenwerking PGB-VVD-D66 ook werkelijke tot stand komt. De informateur spreekt uit “rekening te willen houden met de inbreng van alle partijen om een breed draagvlak te bereiken voor de te ontwikkelen koers voor Oisterwijk”. Een soort raadsbreed-werkende coalitie dus.

Voorlopig lijkt het er echter meer op dat het trio PGB-VVD-D66 alles al in kannen en kruiken heeft. En dat zou wel eens tot een zeer snelle formatie kunnen leiden.