kooplokaal

Coalitie in Oisterwijk is rond maar nog besloten


De onderhandelaars van PGB, VVD en D66 hebben nog net voor kerst een akkoord bereikt.

Onder leiding van formateur Gerard Vrenken hebben de partijen de
hoofdlijnen vastgelegd in volgens hen heldere afspraken. Deze bieden volgens hun persbericht voldoende ruimte om in te spelen op actuele of onvoorziene ontwikkelingen, maar zijn tevens leidend en ondubbelzinnig. De plannen worden nu aan de eigen achterban voorgelegd, waarna uiterlijk 29 december instemming moet volgen. Daarna wordt het coalitieakkoord openbaar en in de raad besproken. Vooralsnog is het akkoord geheim.

De lijsttrekkers van de coalitie met v.l.n.r. Carlo van Esch, Jan van Ginneken en Sharon Kroon, Anne Cristien Spekle.