ondernemers

Burgemeester roept op verdachte situaties AZC Oisterwijk te melden


Speciaal voor overlast door AZC bewoners en veiligheid in de directe omgeving, heeft Gemeente Oisterwijk op kosten van de landelijke overheid afgelopen week twee camera’s aan de Vennelaan en Scheibaan in gebruik genomen. In januari wordt een derde camera geplaatst aan de Kievitsblekweg.

Burgemeester Hans Janssen komt hiertoe tegemoet aan zorgen van bewoners en verenigingen in de omgeving van het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg. Het cameratoezicht wordt gesubsidieerd door het rijk en is een van de maatregelen in de aanpak van de overlast rond het AZC. Burgemeester Hans Janssen: “Cameratoezicht speelt een belangrijke rol bij overlast- en criminaliteitsbestrijding. Melders van overlast vragen vaak om cameratoezicht. Met de camera’s vergroten we het veiligheidsgevoel van omwonenden. Daarnaast kunnen we overlastgevers hiermee (sneller) in beeld krijgen en aanpakken. We zitten de overlastgevers hiermee nog dichter op de huid.”

Cameratoezicht moet helpen tegen overlast van AZC bewoners (Foto: Gemeente Oisterwijk)

Met de drie camera’s worden de toegangswegen en het openbare gebied aangrenzend aan het AZC in beeld gebracht. De camera’s nemen enkel beelden op van de openbare ruimte. Er mogen geen beelden worden gemaakt van woningen of andere besloten terreinen. De beelden worden uitsluitend door de politie teruggekeken en veiliggesteld als daar aanleiding voor is.

Probleem

Ondanks de camera’s, als daarmee al overlastgevers kunnen worden opgespoord, blijft het probleem bestaan dat deze AZC bewoners, net als andere ‘kleine criminelen’ in Nederland voor lichtere vergrijpen niet direct worden vastgezet. na aanhouding, ook als er bewijs is, mogen ze na verhoor het politiebureau weer verlaten. Met name asielzoekers die hier geen kans maken op een verblijfsvergunning, weten dit en maken hier gebruik van. Boetes of taakstraf die ze na een tijdje mogelijk krijgen, vervallen na hun terugkeer.  Als ze al terug gaan, want veelal verhuizen ze naar een ander land of belanden in de illegaliteit.

Blijf verdachte situaties melden

Burgemeester Hans Janssen roept op om verdachte situaties te blijven melden: “Camera’s zijn een belangrijk hulpmiddel in de bestrijding van overlast en criminaliteit. Toch wil ik graag benadrukken dat de melding of aangifte van onze inwoners ook van groot belang blijft. Daarom doe ik een oproep om verdachte omstandigheden en/of overlast altijd direct te melden bij de politie. Samen maken we Oisterwijk Veilig.” Bel 0900-8844 of in nood 112.

En geef het ook aan ons door!

Om ook in de media een goed beeld te krijgen, en te kunnen geven, vragen wij u om ook aan ons informatie te sturen over wat u ziet, meemaakt. Dat kan via mail@oisterwijknieuws.nl